ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การพิสูจน์ยืนยันได้"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
สำหรับรูปแบบการเขียนอ้างอิง ดูที่ [[WP:CITE|การอ้างอิงแหล่งที่มา]] การพิสูจน์ยืนยันได้เป็นหนึ่งในนโยบายแกนกลางด้านเนื้อหาของวิกิพีเดีย เช่นเดียวกับ[[WP:NOR|งดงานค้นคว้าต้นฉบับ]]และ[[WP:POV|มุมมองที่เป็นกลาง]] นโยบายทั้งสามร่วมกันกำหนดเนื้อหา ฉะนั้นผู้เขียนควรทำความเข้าใจข้อสำคัญของนโยบายดังกล่าว บทความยังต้องเป็นไปตาม[[วิกิพีเดีย:ลิขสิทธิ์|นโยบายด้านลิขสิทธิ์]]
 
=== หน้าที่ของภาระหลักฐาน ===
== เมื่อใดที่แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจำเป็น ==
คำกล่าวของบุคคลทั้งหมดและเนื้อหาใด ๆ '''ที่ถูกคัดค้านหรือมีแนวโน้มว่าจะถูกคัดค้าน''' จะต้องนำมาจากแหล่งข้อมูลตีพิมพ์ที่น่าเชื่อถือโดยใช้การอ้างอิงในบรรทัด ซึ่งควรกระทำอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างชัดเจนและแม่นยำ พร้อมด้วยหมายเลขโดยเจาะจงเลขหน้า (มิใช่เฉพาะชื่อหนังสือส่วนหรือสื่อเท่านั้น)การแบ่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม การอ้างอิงต้องสนับสนุนเนื้อหาที่นำเสนอในบทความอย่างชัดเจน
 
เนื้อหาใด ๆ ที่ขาดแหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือสนับสนุนโดยตรงอาจถูกนำออก ส่วนข้อที่ว่า การนำเนื้อหาออกนั้นควรเกิดขึ้นหรือไม่และอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับเนื้อหาและสภาพโดยรวมของบทความ ผู้เขียนอาจแย้งหากคุณนำเนื้อหาออกโดยไม่ให้เวลาพอที่จะหาแหล่งข้อมูล พิจารณาเพิ่มป้ายต้องการแหล่งอ้างอิงเป็นการชั่วคราวไปก่อน เมื่อติดป้ายหรือนำเนื้อหาออกเพราะไม่มีการอ้างอิงในบรรทัด โปรดแจ้งความกังวลของคุณว่าอาจไม่มีแหล่งข้อมูลตีพิมพ์น่าเชื่อถือสำหรับเนื้อหา และฉะนั้นจึงไม่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้ แต่หากคุณคิดว่าเนื้อหานั้นพิสูจน์ยืนยันได้ ลองหาการอ้างอิงในบรรทัดด้วยตนเองก่อนพิจารณาว่าจะนำเนื้อหาออกหรือแจ้งต้องการอ้างอิง
=== ข้อมูลใด ๆ ที่ถูกคัดค้านหรือมีแนวโน้มว่าจะถูกคัดค้าน ===
คำกล่าวของบุคคลทั้งหมดและเนื้อหาใด ๆ '''ที่ถูกคัดค้านหรือมีแนวโน้มว่าจะถูกคัดค้าน''' จะต้องนำมาจากแหล่งข้อมูลตีพิมพ์ที่น่าเชื่อถือโดยใช้การอ้างอิงในบรรทัด ซึ่งควรกระทำอย่างชัดเจนและแม่นยำ พร้อมด้วยหมายเลขหน้า (มิใช่เฉพาะชื่อหนังสือหรือสื่อเท่านั้น) ตามความเหมาะสม
 
นอกจากนี้โปรดระมัดระวังเรื่องลิขสิทธิ์และโจรกรรมทางวรรณกรรม อ่านแหล่งข้อมูล ทำความเข้าใจและทำความคุ้นเคย จากนั้นสรุปสิ่งที่แหล่งข้อมูลนั้นกล่าวถึงด้วยภาษาของคุณเอง เมื่อมีการถอดความแบบคำต่อคำหรือลอกคำพูดของผู้อื่น จะต้องแสดงที่มาในบรรทัด
 
'''หน้าที่ของหลักฐานตกเป็นความรับผิดชอบของผู้แก้ไขซึ่งเพิ่มหรือปรับปรุงเนื้อหา''' คุณอาจนำเนื้อหาที่ขาดแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือที่สนับสนุนข้อมูลนั้นโดยตรงออก การที่ผู้แก้ไขคนหนึ่งจะตัดสินใจว่าจะดำเนินการดังนี้เร็วเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับเนื้อหาและสภาพโดยรวมของบทความ ผู้แก้ไขอาจคัดค้านว่าคุณนำเนื้อหานั้นออกเร็วเกินไปโดยยังไม่ให้เวลาเพียงพอในการหาแหล่งอ้างอิง เป็นการปฏิบัติที่ดีที่จะพยายามค้นหาและอ้างแหล่งข้อมูลที่สนับสนุนด้วยตัวคุณเอง อย่าทิ้งข้อความที่ขาดอ้างอิงหรือมีแหล่งอ้างอิงอย่างเลวในบทความถ้าหากเนื้อหานั้นอาจทำลายชื่อเสียงของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ เนื้อหาเช่นนั้นควรนำออกทันทีและไม่ต้องอภิปรายอีก
=== หน้าที่ของหลักฐาน ===
'''หน้าที่ของหลักฐานตกเป็นความรับผิดชอบของผู้แก้ไขซึ่งเพิ่มหรือปรับปรุงเนื้อหา''' คุณอาจนำเนื้อหาที่ขาดแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือที่สนับสนุนข้อมูลนั้นโดยตรงออก การที่ผู้แก้ไขคนหนึ่งจะตัดสินใจว่าจะดำเนินการดังนี้เร็วเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับเนื้อหาและสภาพโดยรวมของบทความ ผู้แก้ไขอาจคัดค้านว่าคุณนำเนื้อหานั้นออกเร็วเกินไปโดยยังไม่ให้เวลาเพียงพอในการหาแหล่งอ้างอิง เป็นการปฏิบัติที่ดีที่จะพยายามค้นหาและอ้างแหล่งข้อมูลที่สนับสนุนด้วยตัวคุณเอง อย่าทิ้งข้อความที่ขาดอ้างอิงหรือมีแหล่งอ้างอิงอย่างเลวในบทความถ้าหากเนื้อหานั้นอาจทำลายชื่อเสียงของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ เนื้อหาเช่นนั้นควรนำออกทันทีและไม่ต้องอภิปรายอีก
 
== แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ==
148,236

การแก้ไข