ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การพิสูจน์ยืนยันได้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต เพิ่ม: ur:منصوبہ:قابل تثبیت)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{นโยบาย}}
{{กล่องนโยบาย}}
'''การพิสูจน์ยืนยันได้''' ในวิกิพีเดีย หมายความว่า ผู้ที่อ่านและแก้ไขวิกิพีเดียสามารถตรวจสอบว่าข้อสนเทศมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เนื้อหาของวิกิพีเดียกำหนดโดยข้อสนเทศที่ผ่านการตีพิมพ์มาแล้วมากกว่าความเชื่อหรือประสบการณ์ของผู้เขียน แม้คุณจะมั่นใจว่าข้อมูลบางอย่างเป็นจริง ข้อมูลนั้นก็ต้องพิสูจน์ยืนยันได้ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มเข้ามาในวิกิพีเดีย ("การพิสูจน์ยืนยันได้ ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นจริง")
เกณฑ์พิจารณาเพิ่มเนื้อหาในวิกิพีเดีย คือ '''การพิสูจน์ยืนยันได้ ไม่ใช่ว่าต้องเป็นจริง''' คำว่า "พิสูจน์ยืนยันได้" ในที่นี้หมายถึง ผู้อ่านสามารถตรวจสอบว่า ข้อมูลเนื้อหาใด ๆ ที่เพิ่มเข้ามาในวิกิพีเดียนั้น ได้เคยเผยแพร่ในแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาก่อน อย่าเพิ่มเนื้อหาเพียงเพราะผู้เขียนทึกทักเอาเองว่าจริงเด็ดขาด
 
ในการแสดงว่าเนื้อหานั้นน่าเชื่อถือ ข้อมูลทั้งหมดในบทความจะต้องอ้างจากแหล่งข้อมูลตีพิมพ์ที่น่าเชื่อถือเนมสเปซหลัก ซึ่งเหมาะสมแก่เนื้อหาที่กำลังกล่าวรวมถึงนั้น แต่ในทางปฏิบัติไม่จำเป็นต้องอ้างข้อมูลทุกอย่างในบทความ เฉพาะรายชื่อและคำบรรยายใต้ภาพ ต้องพิสูจน์ยืนยันได้ ข้อกล่าวของบุคคลที่ยกมาอ้างและเนื้อหา'''ใด ๆ ที่การพิสูจน์ยืนยันได้ถูกคัดค้านหรือมีแนวโน้มว่าจะถูกคัดค้าน''' ต้องมีการอ้างอิงในบรรทัด (inline citation) ซึ่งที่สนับสนุนข้อมูลเนื้อหานั้นโดยตรง สำหรับรูปแบบเนื้อหาใดที่ต้องมีแหล่งข้อมูลแต่กลับไม่มีอาจถูกนำออกได้ โปรดนำเนื้อหาที่มีข้อพิพาทและไม่มีการเขียนอ้างอิง ดูแหล่งที่ มาเกี่ยวกับ[[WP:CITEBLP|การอ้างอิงแหล่งบุคคลที่มามีชีวิตอยู่]]ออกทันที
 
สำหรับรูปแบบการเขียนอ้างอิง ดูที่ [[WP:CITE|การอ้างอิงแหล่งที่มา]] การพิสูจน์ยืนยันได้เป็นหนึ่งในนโยบายแกนกลางด้านเนื้อหาของวิกิพีเดีย เช่นเดียวกับ[[WP:NOR|งดงานค้นคว้าต้นฉบับ]]และ[[WP:POV|มุมมองที่เป็นกลาง]] ซึ่งนโยบายเหล่านี้ร่วมกันกำหนดประเภทและคุณภาพของแหล่งข้อมูลที่ยอมรับให้ใช้อ้างอิงเนื้อหาในบทความได้ นโยบายเหล่านี้ไม่ควรตีความแยกกัน และผู้แก้ไขควรจะทำให้คุ้นเคยกับหลักสำคัญของนโยบายทั้งสามนี้ นอกจากนี้บทความจะต้องเป็นไปตาม[[วิกิพีเดีย:ลิขสิทธิ์|นโยบายด้านลิขสิทธิ์]]
นโยบายนี้มีผลใช้กับเนื้อหาทั้งหมดในเนมสเปซหลัก ซึ่งรวมไปถึงบทความและส่วนใดส่วนหนึ่งของบทความ รายการ ตลอดจนคำบรรยายใต้ภาพ โดยไม่มีข้อยกเว้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง[[WP:BLP|ชีวประวัติของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่]] ข้อมูลซึ่งต้องการการพิสูจน์ยืนยันแต่ไม่อาจหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนได้อาจต้องนำออก และข้อมูลอันเป็นประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งขาดอ้างอิงจะต้องนำออกโดยทันที
 
การพิสูจน์ยืนยันได้เป็นหนึ่งในนโยบายแกนกลางด้านเนื้อหาของวิกิพีเดีย เช่นเดียวกับ[[WP:NOR|งดงานค้นคว้าต้นฉบับ]]และ[[WP:POV|มุมมองที่เป็นกลาง]] ซึ่งนโยบายเหล่านี้ร่วมกันกำหนดประเภทและคุณภาพของแหล่งข้อมูลที่ยอมรับให้ใช้อ้างอิงเนื้อหาในบทความได้ นโยบายเหล่านี้ไม่ควรตีความแยกกัน และผู้แก้ไขควรจะทำให้คุ้นเคยกับหลักสำคัญของนโยบายทั้งสามนี้ นอกจากนี้บทความจะต้องเป็นไปตาม[[วิกิพีเดีย:ลิขสิทธิ์|นโยบายด้านลิขสิทธิ์]]
 
== เมื่อใดที่แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจำเป็น ==
147,481

การแก้ไข