ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รางวัลเทลลี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
--==Telly Awards (เทล-ลี่ อะ-วอร์ด)--==
 
'''Telly Awards(เทลลี่อะวอร์ด)''' เป็นรางวัลที่กำหนดมาตรฐานการผลิตสื่อต่างๆ ให้อยู่เหนือมาตรฐาน ซึ่งสื่อดังกล่าว ได้แก่ งานโฆษณา และรายการที่ผลิตเพื่อถ่ายทอดในประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ทางโทรทัศน์ หรือทางเคเบิ้ล รวมทั้งงานวีดีโอ และภาพยนตร์สารคดี ทั้งด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว
Telly Awards(เทลลี่อะวอร์ด) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1978 (ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 28) โดย David E. Carter (มิสเตอร์เด หวิด อี. คาร์เทอร์)โดยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างมาตรฐานในการผลิตสื่อให้มีคุณค่าเหนือมาตรฐาน (High Standard of Merit - ไฮ สะแดนดาร์ด ออฟ เมอหริด) โดยเริ่มต้นจากสื่อโฆษณาก่อน และในภายหลัง จึงได้มีรางวัลสำหรับวีดีโอ และรายการโทรทัศน์เพิ่มขึ้นมา เพื่อกระตุ้นกระแสของการสร้างสรรค์ในการทำสื่อ และเป็นการเพิ่มมาตรฐานของการผลิตสื่อให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
 
--==Telly Awards (เทลลี่อะวอร์ด)หนึ่งในรางวัลที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในวงการสื่อโฆษณา --==
 
เป็นในแต่ละปีมีชิ้นงานเข้าร่วมประกวดถึงกว่า 13,000 ชิ้น จากทุกทวีปทั่วโลก ตั้งแต่บริษัทเอเจนซี่ บริษัท production (โพร ดั๊ค ชั่น) ท้องถิ่น ไปจนถึงบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ (โดยเฉพาะองค์กรเล็กๆ มักจะเข้าร่วมเพื่อสร้างความมั่นใจว่า ผลงานขององค์กรนั้นมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลก)
 
Telly Awards(เทลลี่อะวอร์ด) จะตัดสินจากมาตรฐานและคุณภาพของชิ้นงานที่โดดเด่น โดยที่แต่ละชิ้นงานจะไม่ได้แข่งขันกันเอง แต่จะต้องแข่งกับมาตรฐานที่เป็นเลิศที่ David E. Carter (มิสเตอร์เด หวิด อี. คาร์เทอร์)ได้ตั้งไว้ และจะมีการขยับมาตรฐานเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีทีมผู้ชำนาญในระดับ top จากวงการสื่อและโฆษณาจากทั่วโลก ซึ่งเคยได้รับรางวัลไปแล้วในปีก่อนๆ เป็นผู้ตั้งมาตรฐานและตัดสิน
--==ตัวอย่างองค์กรที่เคยได้รับรางวัล Telly Awards (เทลลี่อะวอร์ด)-- ==
 
AOL (เอ โอ แอล )
The History Channel (เดอะ ฮิสทอรี่ ชาแน่ว)[http://www.kalyanamitra.org/board/index.php?showtopic=693]
 
---==ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม--==
* Official website: [http://www.tellyawards.com/ http://www.tellyawards.com/]
 
91

การแก้ไข