ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รางวัลเทลลี"

เพิ่มขึ้น 4,965 ไบต์ ,  15 ปีที่แล้ว
หน้าใหม่: Telly Awards (เทล-ลี่ อะ-วอร์ด) Telly Awards(เทลลี่อะวอร์ด) เป็นรางวัลที่กำหนดม...
(หน้าใหม่: Telly Awards (เทล-ลี่ อะ-วอร์ด) Telly Awards(เทลลี่อะวอร์ด) เป็นรางวัลที่กำหนดม...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม