ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านแพ้ว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Robot: Automated text replacement (-coor dms| +Coord|))
}}
 
'''อำเภอบ้านแพ้ว''' เป็น[[อำเภอ]]หนึ่งในสามของ[[จังหวัดสมุทรสาคร]] ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ราบริมฝั่ง[[คลองดำเนินสะดวก]]ที่เชื่อมต่อระหว่าง[[แม่น้ำท่าจีน]]กับ[[แม่น้ำแม่กลอง]] ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วมีหลายกลุ่มชน ซึ่งกลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ เชื้อชาติไทย เชื้อชาติรามัญ เชื้อชาติจีน และเชื้อชาติลาว ส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนา ซึ่งเป็นพื้นฐานของจารีตประเพณีและวัฒนธรรมในลักษณะผสมผสาน ทั้งหมดดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วยการประกอบอาชีพ ทำนาข้าว ทำสวนผลไม้ ทำสวนกล้วยไม้ ทำสวนพืชผักนาชนิด และเลี้ยงปลา (ปลาช่อนและปลาสลิด) เลี้ยงกุ้ง ผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญของอำเภอ ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม มะม่วง มะนาว องุ่น ฝรั่ง ชมพู่ แก้วมังกร เป็นต้น
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
ผู้ใช้นิรนาม