ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง"

โรบอต: ลบออกจาก หมวดหมู่:คนไทยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(โรบอต: ลบออกจาก หมวดหมู่:คนไทยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ)
{{เกิดปี|2494}}
{{มีชีวิต}}
{{โครงบุคคล}}
[[หมวดหมู่:คนไทยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ]]
 
[[หมวดหมู่:นักเศรษฐศาสตร์ชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.ช.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม.]]
{{โครงบุคคล}}
138,643

การแก้ไข