เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ความหมายอื่น|||เกษตรศาสตร์ (แก้ความกำกวม)}}
 
'''เกษตรศาสตร์''' <sup>/(กะ-เสดตฺระสาด/</sup>-ตฺระ-สาด) ({{lang-en|agricultural science}}) คือ วิชาว่าด้วยการ[[เกษตรกรรม]] โดยรวมสามารถแบ่งได้หลายสาขาวิชา และแบ่งย่อยไปในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องได้แก่
* [[กีฏวิทยา]]
* [[เกษตรกลวิธานและแมคคาทอนิคเกษตร]]
130,267

การแก้ไข