ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ด็อกเตอร์แซ็คแชมเบอร์ออร์เคสตรา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 18:
'''โครงการพรสวรรค์ศึกษา'''
 
พรสวรรค์สร้างได้ ไม่ต้องคอยเทวดา" เป็นงานวิจัยที่ได้ค้นคว้าด้านความสามารถและความถนัดทางด้านดนตรีของเด็ก ซึ่งศึกษาจากชีวิตจริง การปฏิบัติจริงของเด็ก จากเด็กที่สมัครใจเรียนวิชาดนตรีเป็นพิเศษ เมื่อเด็กมีฝีมือพอจะจัดรวมเป็นวงได้ก็รวมกันเป็นวง เริ่มต้นจากเป็นวงดนตรีที่ไม่อยู่ในสารบบ กล่าวคือไม่กำหนดว่ามีกี่คน ไม่กำหนดเครื่องดนตรีที่เล่น ต่อมาได้จัดให้เป็น วงเชมเบอร์ออร์เคสตร้า เป็นวงทดลองเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลงของเด็ก เก็บข้อมูลการเรียนดนตรีและสะท้อนออกมาเป็นเอกสาร รวมถึงการแสดงดนตรีในรูปแบบคอนเสิร์ต การแสดงดนตรีประกอบคำบรรยาย การแสดงดนตรีต่อหน้าสาธารณชน และการบันทึกซีดี
 
 
บรรทัด 24:
'''สมาชิกในวง ''' (ข้อมูลเมื่อ ตุลาคม 2548)
 
ไวโอลิน 1
1. นางสาวผ่องพรรณ อังคสุภณ อายุ 20 ปี กำลังศึกษาที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. นางสาวสรีวันท์ วาทะวัฒนะ อายุ 18 ปี กำลังศึกษาที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
บรรทัด 39:
1. นายจักรกฤษ เจริญสุข อายุ 19 ปี กำลังศึกษาที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. นายพงษ์เทพ จิตดวงเปรม อายุ 16 ปี กำลังศึกษาที่ เตรียมอุดมดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
3. นายสุวิจักขณ์ โชติกูล กำลังศึกษาที่ เตรียมอุดมดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
เชลโล
 
1. นางสาวสรมรรถยา วาทะวัฒนะ อายุ 15 ปี กำลังศึกษาที่ เตรียมอุดมดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
2. นางสาวตปาลิน เจริญสุข อายุ 16 ปี กำลังศึกษาที่ เตรียมอุดมดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
Line 47 ⟶ 49:
 
ดับเบิ้ลเบส
 
1. นายวัชรพงษ์ สุภัทรชัยวงศ์ อายุ 18 ปี กำลังศึกษาที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ผู้ใช้นิรนาม