ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิกัลยา ดุลยา"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ไปยัง หมวดหมู่:มุสลิมชาวไทย
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ไปยัง หมวดหมู่:มุสลิมชาวไทย)
{{มิสไทยแลนด์เวิลด์}}
{{เกิดปี|2525}}
{{โครงดารา}}
 
[[หมวดหมู่:นักแสดงไทย]]
[[หมวดหมู่:มิสไทยแลนด์เวิลด์]]
[[หมวดหมู่:นางแบบไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดยะลา‎‎ยะลา]]
[[หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายมลายู]]
[[หมวดหมู่:มุสลิมชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต]]
{{โครงดารา}}
138,643

การแก้ไข