ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กังสดาล พิพิธภักดี"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ไปยัง หมวดหมู่:มุสลิมชาวไทย
(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ไปยัง หมวดหมู่:มุสลิมชาวไทย)
 
{{เกิดปี|2523}}
{{โครงชีวประวัติ}}
 
[[หมวดหมู่:ราชวงศ์กลันตัน|ซูไบดะห์ บินตีเติงกูนูรุดดีน]]
[[หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายมลายู|ซูไบดะห์ บินตีเติงกูนูรุดดีน]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดปัตตานี|ซูไบดะห์ บินตีเติงกูนูรุดดีน]]
[[หมวดหมู่:มุสลิมชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม|ซูไบดะห์ บินตีเติงกูนูรุดดีน]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยมหิดล|ซูไบดะห์ บินตีเติงกูนูรุดดีน]]
{{โครงชีวประวัติ}}
138,643

การแก้ไข