ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คู่มือการวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Horus ย้ายหน้า Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ไปยัง [[คู่มือการวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิต]...)
'''คู่มือการวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิต'''<ref>[http://www.ramamental.com/journal/463/v4638.htm ระบาดวิทยาของโรคตื่นตระหนก]. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. สืบค้น 23 มกราคม 2556</ref> ({{lang-en|Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders'''}}, ย่อ: (DSM) เป็นหลักเกณฑ์การวินิจฉัยความผิดปกติทางจิตซึ่งจัดทำโดย[[สมาคมจิตเวชศาสตร์สหรัฐอเมริกา]] (American Psychiatric Association) ซึ่งถูกอ้างอิงอย่างกว้างขวางโดย[[แพทย์]] นักวิจัย ผู้ผลิตและผู้ตรวจสอบคุณภาพยาในทางจิตเวช และบริษัท[[ประกันภัย]]ทั้งใน[[สหรัฐอเมริกา]]และที่อื่นๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ในปัจจุบันฉบับปรับปรุงล่าสุดคือเป็นฉบับที่ 4 เรียกว่า DSM-IV ในปี [[พ.ศ. 2537]] ([[ค.ศ. 1994]]) และมีฉบับปรับปรุงครั้งย่อยในปี [[พ.ศ. 2543]] ([[ค.ศ. 2000]])
{{ชื่อภาษาอื่น}}
'''Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders''' (DSM) เป็นหลักเกณฑ์การวินิจฉัยความผิดปกติทางจิตซึ่งจัดทำโดย[[สมาคมจิตเวชศาสตร์สหรัฐอเมริกา]] (American Psychiatric Association) ซึ่งถูกอ้างอิงอย่างกว้างขวางโดย[[แพทย์]] นักวิจัย ผู้ผลิตและผู้ตรวจสอบคุณภาพยาในทางจิตเวช และบริษัท[[ประกันภัย]]ทั้งใน[[สหรัฐอเมริกา]]และที่อื่นๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ในปัจจุบันฉบับปรับปรุงล่าสุดคือเป็นฉบับที่ 4 เรียกว่า DSM-IV ในปี [[พ.ศ. 2537]] ([[ค.ศ. 1994]]) และมีฉบับปรับปรุงครั้งย่อยในปี [[พ.ศ. 2543]] ([[ค.ศ. 2000]])
 
นอกเหนือจากเกณฑ์การวินิจฉัยดังกล่าว ยังมีเกณฑ์วินิจฉัยอีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่นิยมใช้มากเช่นกันในประเทศไทยและหลายประเทศ คือส่วนของความผิดปกติทางจิตใน[[บัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง]] (International Classification of Diseases and Related Health Problems) หรือ ICD ซึ่งมีการจัดระบบใกล้เคียงกันและแตกต่างกันในบางรายละเอียด