ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์"

Robot: Changing หมวดหมู่:ชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ to หมวดหมู่:พุทธศาสนิกชนชาวไทย
(Robot: Changing หมวดหมู่:ชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ to หมวดหมู่:พุทธศาสนิกชนชาวไทย)
 
{{เกิดปี|2496}}{{alive}}
 
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด]]
[[หมวดหมู่:คู่สมรสของนักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:พุทธศาสนิกชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ]]
[[หมวดหมู่:ราชสกุลสวัสดิวัตน์]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.]]
138,643

การแก้ไข