ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| [[คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || {{อยู่}} <center>{{ถูก}}</center> || || {{อยู่}}สาขา[[โภชนาการ]]และการกำหนดอาหาร
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]|| {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || {{อยู่}}สาขา[[วิทยาศาสตร์การกีฬา]]
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]]|| {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || {{อยู่}} || {{อยู่}}สาขา[[เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก]]และสาขาทัศนมาตรศาสตร์
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]]|| {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || || {{อยู่}}สาขา[[การส่งเสริมสุขภาพ]]
ผู้ใช้นิรนาม