ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา"

ป้ายระบุ: ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
ป้ายระบุ: ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
 
| valign = "top" |
'''[[http://math.buu.ac.th/ ภาควิชาคณิตศาสตร์]]'''
| valign = "top" |
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์<br>
 
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
'''[http://www.sci.buu.ac.th/~chemistry/index_chem.htm ภาควิชาเคมี]'''
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี <br>
 
| valign = "top" |
'''[http://www.sci.buu.ac.th/~micro/ ภาควิชาจุลชีววิทยา]'''
| valign = "top" |
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา
 
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
'''[http://www.sci.buu.ac.th/~biochem/ ภาควิชาชีวเคมี]'''
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมี
 
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
'''[http://www.biotech.sci.buu.ac.th/ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ]'''
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 
| valign = "top" |
'''[http://physics.buu.ac.th/ ภาควิชาฟิสิกส์]'''
| valign = "top" |
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ <br>
 
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
'''[http://www.sci.buu.ac.th/~aquaticsci/ ภาควิชวาริชศาสตร์]'''
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวาริชศาสตร์<br>
 
| valign = "top" |
'''[http://www.sci.buu.ac.th/~food/www/index.php ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร]'''
| valign = "top" |
วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลีการอาหาร
ผู้ใช้นิรนาม