ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมพัฒน์ แก้วพิจิตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| primeminister = [[สมัคร สุนทรเวช]]
| term_start = [[6 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2551]]
| term_end = [[24 กันยายน]] [[พ.ศ. 2551]]
| predecessor = [[รุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา]]
| successor =
| order2 =
| term_start2 = [[24 กันยายน]] [[พ.ศ. 2551]]
| term_end2 = [[9 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2551]]
| primeminister2 = [[สมชาย วงศ์สวัสดิ์]]
| predecessor2 =
}}
 
'''นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร''' ([[22 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2504]] — [[20 มกราคม]] [[พ.ศ. 2556]]) เป็นอดีต[[รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย|รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์]] ใน[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 57 ของไทย|รัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช]] และ[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 58 ของไทย|รัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์]] และ[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]] [[จังหวัดนครปฐม]] [[พรรคชาติไทย]]
 
== ประวัติ ==
นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร เริ่มทำงานเป็นผู้จัดการโรงแรมเวล ในจังหวัดนครปฐม จากนั้นจึงเริ่มมีกิจการของตนเองคือ บริษัท ดาวอรพรรณ จำกัด บริษัท สหพัฒนพันธุ์ จำกัด และบริษัท สหอรพรรณ จำกัด<ref>[http://www.thaigov.go.th/multimedia/warapornc/cabinet%20line-up25/Somphat%20Kaewpijit.htm นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร รมช.เกษตรฯ]</ref> ต่อมาจึงได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคชาติไทย ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2538 และได้รับตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปี [[พ.ศ. 2538]] และตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี [[พ.ศ. 2541]] - [[พ.ศ. 2543]]
 
ต่อมาได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีครั้งแรกในรัฐบาลของนาย[[สมัคร สุนทรเวช]] ในตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/027/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช)]</ref> และพ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะรัฐมนตรีคณะดังกล่าวต้องสิ้นสภาพอันเนื่องมาจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ต้องพ้นสภาพ แต่นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร ยังคงได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เดิมในคณะรัฐมนตรีคณะต่อมา ซึ่งนำโดยนาย[[สมชาย วงศ์สวัสดิ์]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/156/2.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)]</ref>
 
ในปี พ.ศ. 2551 ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคชาติไทย<ref>[http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9510000142370 เปิดชื่อ 109 กก.บริหาร “พปช.-ชาติไทย-มัชฌิมาฯ” ถูกยุบ-เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี]</ref>