ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมพัฒน์ แก้วพิจิตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| birth_place = [[จังหวัดนครปฐม]]
| death_date = [[20 มกราคม]] [[พ.ศ. 2556]]
| death_place = [[จังหวัดเชียงใหม่]]
| spouse = นางกนกวลี แก้วพิจิตร
| religion = [[พุทธ]]
ผู้ใช้นิรนาม