ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมพัฒน์ แก้วพิจิตร"

 
== ประวัติ ==
นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร เป็นชาวจังหวัดนครปฐม เกิดเมื่อวันที่ ( [[22 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2504]] - [[19 มกราคม]] [[พ.ศ. 2556]]) [สำเร็จการศึกษาจาก[[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]] จากนั้นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขา[[การเมืองการปกครอง]] [[คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะรัฐศาสตร์]] [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] และระดับปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ (M.BA.) จาก[[มหาวิทยาลัยแซมฟอร์ด]] [[ประเทศสหรัฐอเมริกา]]
 
ด้านครอบครัวสมรสกับนางกนกวลี แก้วพิจิตร มีบุตร 3 คน
27,522

การแก้ไข