ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมพัฒน์ แก้วพิจิตร"

(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
 
== ประวัติ ==
นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร เกิดเมื่อวันที่ [[22 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2504]] ที่[[จังหวัดนครปฐม]]<ref>[http://www.khonthai.com/Election/Result/SS/7301100020009.html และเสียชีวิตในวันที่ 19 มกราคม [[พ.ศ. 2556]]ที่[[จังหวัดเชียงใหม่]]<ref>http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000007681</ref> ประวัติผู้สมัคร ส.ส.]กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย</ref> สำเร็จการศึกษาจาก[[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]] จากนั้นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขา[[การเมืองการปกครอง]] [[คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะรัฐศาสตร์]] [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] และระดับปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ (M.BA.) จาก[[มหาวิทยาลัยแซมฟอร์ด]] [[ประเทศสหรัฐอเมริกา]]
 
ด้านครอบครัวสมรสกับนางกนกวลี แก้วพิจิตร มีบุตร 3 คน
34,738

การแก้ไข