ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500"

{{การเลือกตั้งส.ส.ในไทย}}
[[หมวดหมู่:การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป]]
[[หมวดหมู่:การเมืองในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2500]]
 
[[en:Thai general election, December 1957]]
[[หมวดหมู่:การเลือกตั้งใน พ.ศ. 2500]]