ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เส้นศูนย์สูตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
เส้นศูนย์สูตรของ[[โลก]]มีความยาวประมาณ 40,075 [[กิโลเมตร]] หรือ 24,901.5 [[ไมล์]] มีประเทศ 13 ประเทศที่เส้นศูนย์สูตรผ่าน
เส้นศูนย์สูตรเป็นหนึ่งใน[[เส้นรุ้ง]] 5 เส้นสำคัญของโลกที่แบ่งตามการหมุนของโลกและการโคจรของดาวเคราะห์
 
มาตรความโค้งของเส้นศูนย์สูตร หรือ จีออดดิซีของเส้นศูนย์สูตร (Geodesy of the Equator) (ดูรูปในเว็บ http://www.worldatlas.com/aatlas/imagee.htm)
เส้นศูนย์สูตร หรือ อีเควเตอร์ ({{lang-en|Equator}}) เป็นหนึ่งในห้าของเส้นแนวขวางหลัก ({{lang-en|Latitude}})ที่ใช้แบ่งพื้นที่สภาพอุณภูมิและอากาศของโลก ส่วนที่เหลืออีกสี่เส้นก็มีลักษณะเป็นเส้นขนานกันที่แบ่งออกเป็น
สองเส้นขนานส่วนขั้วโลก[[({{lang-en|Polar circle]]}}) คือ เส้นอาร์กติคเซอร์เคิล[[Arctic Circle]]เส้นขนานกับเส้นศูนย์สูตรที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือ และ เส้นแอนตาร์กติคเซอร์เคิล[[Antarctic Circle]]เส้นขนานกับเส้นเส้นศูนย์สูตรอยู่ใกล้ขั้วโลกใต้
สองเส้นขนานในเขตโซนร้อน[[Tropical Circle]]คือ เส้นทร๊อปิคออฟแคนเซอร์ [[Tropic of Cancer]] เส้นแนวขวางขนานและใกล้เส้นศูนย์สูตรขึ้นไปทางเหนือหรือด้านบน และ เส้นทร๊อปิคออฟแค๊พพริคอร์น[[Tropic of Capricorn]] เส้นแนวขวางที่ขนานและใกล้กับเส้นศูนย์สูตรไปทางใต้ หรือด้านล่าง
93

การแก้ไข