ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เส้นศูนย์สูตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{รอการตรวจสอบ}}
[[ไฟล์:World map with equator.svg|thumb|300px|เส้นศูนย์สูตรบนแผนที่โลก]]
ในทาง[[ภูมิศาสตร์]] '''เส้นศูนย์สูตร'''ภาษาอังกฤษ อ่านว่า อีเควเตอร์ ({{lang-en|Equator}}) คือ เส้นที่ลากผ่านศูนย์กลางวงกลมในแนวทิศตะวันออกและตะวันตก และตั้งฉากกับแกนของทรงกลม ในที่นี้คือ แกนหมุนของดาวเคราะห์ หรือ โลกนั่นเอง ส่วนเป็นเส้นสมมุติที่ลากผ่านเส้นศูนย์กลางวงกลม ในที่นี้คือ ศูนย์กลางของโลกจากทิศตะวันออกจบที่ทิศตะวันตกนั้นสร้างขึ้นเพื่อแบ่ง[[ดาวเคราะห์]] หรือ โลก ออกเป็นสองซีก เท่าๆกันจากขั้วโลกเหนือ และ ขั้วโลกใต้ โดยจุดเริ่มต้นของเส้นกำหนดค่าไว้ที่ [[ละติจูด]]0 องศาทางตะวันออก
ผู้สังเกตที่อยู่บนเส้นศูนย์สูตร มีระยะเวลาของกลางวันกับกลางคืนยาวนานเกือบเท่ากันตลอดทั้งปี และเห็น[[ดวงอาทิตย์]]ผ่าน[[จุดเหนือศีรษะ]]ในเวลาเที่ยงของวัน[[วิษุวัต]]
เส้นศูนย์สูตรของ[[โลก]]มีความยาวประมาณ 40,075 [[กิโลเมตร]] หรือ 24,901.5 [[ไมล์]] มีประเทศ 13 ประเทศที่เส้นศูนย์สูตรผ่าน
มาตรความโค้งของเส้นศูนย์สูตร หรือ จีออดดิซีของเส้นศูนย์สูตร (Geodesy of the Equator) (ดูรูปในเว็บ http://www.worldatlas.com/aatlas/imagee.htm)
เส้นศูนย์สูตร หรือ อีเควเตอร์ ({{lang-en|Equator}}) เป็นหนึ่งในห้าของเส้นแนวขวางหลัก ({{lang-en|Latitude}})ที่ใช้แบ่งพื้นที่สภาพอุณภูมิและอากาศของโลก ส่วนที่เหลืออีกสี่เส้นก็มีลักษณะเป็นเส้นขนานกันที่แบ่งออกเป็น
สองเส้นขนานส่วนขั้วโลก([[Polar Circles)]]คือ เส้นอาร์กติคเซอร์เคิล([[Arctic Circle)]]เส้นขนานกับเส้นศูนย์สูตรที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือ และ เส้นแอนตาร์กติคเซอร์เคิล([[Antarctic Circle)]]เส้นขนานกับเส้นเส้นศูนย์สูตรอยู่ใกล้ขั้วโลกใต้
สองเส้นขนานในเขตโซนร้อน([[Tropical Circles)]]คือ เส้นทร๊อปิคออฟแคนเซอร์ ([[Tropic of Cancer)]] เส้นแนวขวางขนานและใกล้เส้นศูนย์สูตรขึ้นไปทางเหนือหรือด้านบน และ เส้นทร๊อปิคออฟแค๊พพริคอร์น([[Tropic of Capricorn)]] เส้นแนวขวางที่ขนานและใกล้กับเส้นศูนย์สูตรไปทางใต้ หรือด้านล่าง
 
ดังนั้น เส้นศูนย์สูตร หรือ อีเควเตอร์ จึงเป็นเส้นแนวขวาง (เส้นละติจูด หรือ เส้นรุ้ง)ที่ถูกเรียกว่า [http://en.wikipedia.org/wiki/Great_circle "Great Circle"] ที่ลากแบ่งครึ่งโลกเป็นวงกลมขนาดใหญ่ที่มีจุดศูนย์กลางและมีรัศมีเท่าๆกัน
93

การแก้ไข