ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เส้นศูนย์สูตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
สองเส้นขนานส่วนขั้วโลก(Polar Circles)คือ เส้นอาร์กติคเซอร์เคิล(Arctic Circle)เส้นขนานกับเส้นศูนย์สูตรที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือ และ เส้นแอนตาร์กติคเซอร์เคิล(Antarctic Circle)เส้นขนานกับเส้นเส้นศูนย์สูตรอยู่ใกล้ขั้วโลกใต้
สองเส้นขนานในเขตโซนร้อน(Tropical Circles)คือ เส้นทร๊อปิคออฟแคนเซอร์ (Tropic of Cancer) เส้นละติจูดแนวขวางขนานกับและใกล้เส้นศูนย์สูตรขึ้นไปทางเหนือหรือด้านบน และ เส้นทร๊อปิคออฟแค๊พพริคอร์น(Tropic of Capricorn) เส้นละติจูดแนวขวางที่ขนานและใกล้กับเส้นศูนย์สูตรไปทางใต้ หรือด้านล่าง
 
ดังนั้น เส้นศูนย์สูตร หรือ อีเควเตอร์ จึงเป็นเส้นแนวขวาง (เส้นละติจูด หรือ เส้นรุ้ง)ที่ถูกเรียกว่า [http://en.wikipedia.org/wiki/Great_circle "Great Circle"] ที่ลากแบ่งครึ่งโลกเป็นวงกลมขนาดใหญ่ที่มีจุดศูนย์กลางและมีรัศมีเท่าๆกัน
93

การแก้ไข