ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เส้นศูนย์สูตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เพิ่มยูอาร์แอล wikipedia.org
ไม่มีความย่อการแก้ไข
มาตรความโค้งของเส้นศูนย์สูตร หรือ จีออดดิซีของเส้นศูนย์สูตร (Geodesy of the Equator) (ดูรูปในเว็บ http://www.worldatlas.com/aatlas/imagee.htm)
เส้นศูนย์สูตร หรือ อีเควเตอร์ ({{lang-en|Equator}}) เป็นหนึ่งในห้าของเส้นแนวขวางหลัก ({{lang-en|Latitude}})ที่ใช้แบ่งพื้นที่สภาพอุณภูมิและอากาศของโลก ส่วนที่เหลืออีกสี่เส้นก็มีลักษณะเป็นเส้นขนานกันที่แบ่งออกเป็น
สองเส้นขนานส่วนขั้วโลก([[http://en.wikipedia.org/wiki/Polar_circle|[Polar Circles]])คือ เส้นอาร์กติคเซอร์เคิล(Arctic Circle)เส้นขนานกับเส้นศูนย์สูตรที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือ และ เส้นแอนตาร์กติคเซอร์เคิล(Antarctic Circle)เส้นขนานกับเส้นเส้นศูนย์สูตรอยู่ใกล้ขั้วโลกใต้
สองเส้นขนานในเขตโซนร้อน(Tropical Circles)คือ เส้นทร๊อปิคออฟแคนเซอร์ (Tropic of Cancer) เส้นละติจูดแนวขวางขนานกับเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปทางเหนือ และ เส้นทร๊อปิคออฟแค๊พพริคอร์น(Tropic of Capricorn) เส้นละติจูดแนวขวางที่ขนานกับเส้นศูนย์สูตรไปทางใต้
93

การแก้ไข