ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เส้นศูนย์สูตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{รอการตรวจสอบ}}
[[ไฟล์:World map with equator.svg|thumb|300px|เส้นศูนย์สูตรบนแผนที่โลก]]
ในทาง[[ภูมิศาสตร์]] '''เส้นศูนย์สูตร'''ภาษาอังกฤษ อ่านว่า อีเควเตอร์ ({{lang-en|Equator}}) คือ เส้นที่ลากผ่านศูนย์กลางวงกลมในแนวตะวันออกและตะวันตก และตั้งฉากกับแกนของทรงกลม ในที่นี้คือ แกนหมุนของดาวเคราะห์ หรือ โลกนั่นเอง ส่วนเส้นสมมุติที่ลากผ่านเส้นศูนย์กลางวงกลม ในที่นี้คือ ศูนย์กลางของโลกจากทิศตะวันออกจบที่ทิศตะวันตกนั้นสร้างขึ้นเพื่อแบ่ง[[ดาวเคราะห์]] หรือ โลก ออกเป็นสองซีก เท่าๆกันจากขั้วโลกเหนือ และ ขั้วโลกใต้ โดยจุดเริ่มต้นของเส้นกำหนดค่าไว้ที่ [[ละติจูด]]0 องศาทางตะวันออก
เส้นสมมุติที่ลากผ่านเส้นศูนย์กลางของโลกจากทิศตะวันออกจบที่ทิศตะวันตกนั้นสร้างขึ้นเพื่อแบ่ง[[ดาวเคราะห์]] หรือ โลก ออกเป็นสองซีก เท่าๆกันจากขั้วโลกเหนือ และ ขั้วโลกใต้ โดยจุดเริ่มต้นของเส้นกำหนดค่าไว้ที่ [[ละติจูด]]0 องศาทางตะวันออก
ผู้สังเกตที่อยู่บนเส้นศูนย์สูตร มีระยะเวลาของกลางวันกับกลางคืนยาวนานเกือบเท่ากันตลอดทั้งปี และเห็น[[ดวงอาทิตย์]]ผ่าน[[จุดเหนือศีรษะ]]ในเวลาเที่ยงของวัน[[วิษุวัต]]
เส้นศูนย์สูตรของ[[โลก]]มีความยาวประมาณ 40,075 [[กิโลเมตร]] หรือ 24,901.5 [[ไมล์]] มีประเทศ 13 ประเทศที่เส้นศูนย์สูตรผ่าน
เส้นศูนย์สูตรเป็นหนึ่งใน[[เส้นรุ้ง]] 5 เส้นสำคัญของโลกที่แบ่งตามการหมุนของโลกและการโคจรของดาวเคราะห์
 
มาตรความโค้งของเส้นศูนย์สูตร หรือ จีออดดิซีของเส้นศูนย์สูตร (Geodesy of the Equator)
เส้นศูนย์สูตร หรือ อีเควเตอร์ ({{lang-en|Equator}}) เป็นหนึ่งในห้าของเส้นแนวขวางหลัก ({{lang-en|Latitude}})ที่ใช้แบ่งพื้นที่สภาพอุณภูมิและอากาศของโลก ส่วนที่เหลืออีกสี่เส้นก็มีลักษณะเป็นเส้นขนานกันที่แบ่งออกเป็น
สองเส้นขนานส่วนขั้วโลก(Polar Circles)คือ เส้นอาร์กติคเซอร์เคิล(Arctic Circle)เส้นขนานกับเส้นศูนย์สูตรที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือ และ เส้นแอนตาร์กติคเซอร์เคิล(Antarctic Circle)เส้นขนานกับเส้นเส้นศูนย์สูตรอยู่ใกล้ขั้วโลกใต้
สองเส้นขนานในเขตโซนร้อน(Tropical Circles)คือ เส้นทร๊อปิคออฟแคนเซอร์ (Tropic of Cancer) เส้นลติจูดแนวขวางขนานกับเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปทางเหนือ และ เส้นทร๊อปิคออฟแค๊พพริคอร์น(Tropic of Capricorn) เส้นลติจูดแนวขวางที่ขนานกับเส้นศูนย์สูตรไปทางใต้
ดังนั้น เส้นศูนย์สูตร หรือ อีเควเตอร์ จึงเป็นเส้นแนวขวาง (เส้นลติจูด หรือ เส้นรุ้ง)เส้นเดียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ที่พาดผ่านแบ่งครึ่ง ณ จุดกึ่งกลางของโลก
 
[http://203.172.130.100/nfe_webkm/display_directory_view.php?direct=direct&&search=%CD%A7%A4%EC%BB%C3%D0%A1%CD%BA%A2%CD%A7%B7%C3%A7%A1%C5%C1%B7%E9%CD%A7%BF%E9%D2&&enc_id=964 ดังนั้น เมื่อขยายเส้นศูนย์สูตรโลกเป็นระนาบศูนย์สูตร (Equatorial Plane) ออกไปตัดทรงกลมท้องฟ้า เกิดเป็นวงกลมใหญ่บนทรงกลมท้องฟ้า เรียกว่า เส้นศูนย์สูตรท้องฟ้า (Celestial Equator)]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
93

การแก้ไข