ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|groupstyle = background:#e4edd0
|liststyle =
| group1 = <small>โรงเรียนปรุงแผนกแพทย์ผสมยา</small>
| list1 = <small>[[พระยาเวชสิทธิ์พิลาศ]] · [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร]]</small>
}}
 
| group12 = <small>[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|<span style="color:black;">จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ (ศิริราช)</span>]]</small>
| list12 = {{Navbox subgroups
|groupstyle = background:#e4edd0
|liststyle =
| group1 = <small>แผนกปรุงยา/แพทย์ผสมยา</small>
| list1 = <small>[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร]] · [[พระยาเวชสิทธิ์พิลาศ]] · [[แอลเลอร์ เอลลิส]] · [[หลวงพรตพิทยพยัต]]</small>
| group2 = <small>แผนกอิสระเภสัชกรรมศาสตร์</small>
| list2 = <small>[[หลวงพรตพิทยพยัต]]</small>
| list2 = <small>''[[แอลเลอร์ เอลลิส]] · [[กำจร พลางกูร|พระอัพภันตราพาธพิศาล (กำจร พลางกูร)]]'' · [[ตั้ว ลพานุกรม]]</small>
}}
 
| group13 = <small>[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดล|<span style="color:black;">จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์</span>]]</small>
| list13 = {{Navbox subgroups
|groupstyle = background:#e4edd0
|liststyle =
| group1 = <small>แผนกเภสัชกรรมศาสตร์</small>
| list21 = <small>''[[แอลเลอร์ เอลลิส]] · [[กำจร พลางกูร|พระอัพภันตราพาธพิศาล (กำจร พลางกูร)]]'' · [[ตั้ว ลพานุกรม]]</small>
}}
 
| group14 = <small>[[มหาวิทยาลัยมหิดล|<span style="color:black;">มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์</span>]]</small>
| list14 = {{Navbox subgroups
|groupstyle = background:#e4edd0
|liststyle =
}}
 
| group1415 = <small>[[มหาวิทยาลัยมหิดล|<span style="color:black;">มหาวิทยาลัยมหิดล</span>]]</small>
| list14list15 = {{Navbox subgroups
|groupstyle = background:#e4edd0
|liststyle =
}}
 
| group1516 = <small>[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|<span style="color:black;">จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</span>]]</small>
| list15list16 = {{Navbox subgroups
|groupstyle = background:#e4edd0
|liststyle =
12,123

การแก้ไข