ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

|-
| style = "background-color:green;color:white;text-align:center;font-weight:bold" | 2552 || 184 || 56 || 9 || 249
|-
| style = "background-color:green;color:white;text-align:center;font-weight:bold" | 2553 || N/A || N/A || N/A || N/A
|-
| style = "background-color:green;color:white;text-align:center;font-weight:bold" | 2554 || 141 || 44 || 14 || 199
|-
| style = "background-color:green;color:white;text-align:center;font-weight:bold" | 2555 || 856 || 128 || 76 || 1,060
|-
| colspan = 5 style="background-color:green;color:white;text-align:center;font-weight:bold" | <center><small>N/A คือ ยังไม่มีข้อมูล</small></center>
|-
|}
12,123

การแก้ไข