ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:เสนอบทความคัดสรร/คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
#*** ข้อมูล จำนวนบัณฑิต อาจจะทำเป็นตารางเล็ก ๆ ย้อนหลัง 5 ปี (หากมีข้อมูล) ส่วนนี้ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาบทความคัดสรร แต่หากมีจะทำให้บทความดียิ่งขึ้น --[[ผู้ใช้:Sry85|Sry85]] ([[คุยกับผู้ใช้:Sry85|พูดคุย]]) 17:17, 12 มกราคม 2556 (ICT)
#**** ผมมีแค่ของปี 2552, 2554 วันจันทร์จะไปเอาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับ--[[ผู้ใช้:M sky|เอ็มสกาย]] ([[คุยกับผู้ใช้:M sky|พูดคุย]]) 23:56, 12 มกราคม 2556 (ICT)
#***** ''การยอมรับในสังคม'' น่าจะเปลี่ยนเป็น ''บทบาทในสังคม'' มากกว่าไหมครับ [[พิเศษ:เรื่องที่เขียน/58.8.149.165|58.8.149.165]] 23:59, 12 มกราคม 2556 (ICT)
#* ผมเห็นว่าการสอนกับการวิจัยเป็นหัวข้อระดับเดียวกัน จะไว้รวมกันหรือแยกกันก็ได้แต่ให้แสดงอยู่ในระดับความสำคัญ/ประเภทเดียวกัน ไม่ควรรวมวิจัยไว้กับการบริหาร และควรเพิ่มเนื้อหาในหัวข้องานวิจัยให้เทียบเท่ากับการสอน (อาจค้นข้อมูล citation จากฐานข้อมูลวิชาการมาประกอบ)--[[ผู้ใช้:Taweetham|taweethaも]] ([[คุยกับผู้ใช้:Taweetham|พูดคุย]]) 05:32, 10 มกราคม 2556 (ICT)
#** แบ่งใหม่เป็นการบริการและการจัดการและย่อยเป็นการเรียน/วิจัยครับ --[[ผู้ใช้:M sky|เอ็มสกาย]] ([[คุยกับผู้ใช้:M sky|พูดคุย]]) 16:52, 12 มกราคม 2556 (ICT)
ผู้ใช้นิรนาม