ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:เสนอบทความคัดสรร/คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
#* ขอโทษด้วยครับ แก้ไขแล้วครับเป็น 2486 ครับ (ยึดตาม[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2486/A/007/212.PDF พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยแพทยสาตร พ.ศ. 2486]) ผมอ่านมาในหนังสือเหมือนเริ่มมีการจัดตั้งโอนเป็นกรมตั้งแต่ 2485 อะครับ แต่ยังไม่มี พ.ร.บ. ออกมาครับ --[[ผู้ใช้:M sky|เอ็มสกาย]] ([[คุยกับผู้ใช้:M sky|พูดคุย]]) 20:47, 7 มกราคม 2556 (ICT)
# อัตราส่วนปริมาณเนื้อหา และการจัดหัวข้อในภาพรวมอาจยังดูไม่สมส่วนเท่าไหร่ อยากให้ลองพิจารณาข้อสังเกตต่อไปนี้ ผมไม่ทราบข้อมูลดีเท่าผู้เขียนที่จะจัดเรียนให้ใหม่ได้ แต่ในฐานะผู้อ่านรู้สึกว่าข้อมูลอาจเรียงลำดับและเพิ่มเติมให้ดีขึ้นได้อีก การเรียงลำดับเรื่องราวของหัวข้อต่างๆ น่าจะเป็นทำนองว่า ข้อมูลทั่วไป (ประวัติ จิตวิญญาณ อัตลักษณ์ สถานที่ ฯลฯ) วิธีรับเข้า/กระบวนการเรียนและการบริการสังคมอื่นนอกจากการสอน (สาขา/หลักสูตรที่เปิดสอน หัวข้อ/ทิศทางการวิจัย กิจกรรม ฯลฯ) ผลลัพธ์และบุคคลากร (อาจารย์ ผู้บริหาร ศิษย์เก่า อัตราการจ้างงานหรือเรียนต่อหลังสำเร็จ รางวัลหรือการจัดอันดับ ผลการวิจัย ฯลฯ) --[[ผู้ใช้:Taweetham|taweethaも]] ([[คุยกับผู้ใช้:Taweetham|พูดคุย]]) 05:32, 10 มกราคม 2556 (ICT)
##* น่าจะขาดหัวข้อรางวัลที่ได้รับหรือผลกระทบต่อสังคมไทยและวงการวิชาการนานาชาติ เช่น จำนวนบัณฑิต (ปริญญาตรี/โท/เอก) จบแต่ละปีและตั้งแต่เปิดการสอนมามีเท่าไหร่ คิดเป็น market share เท่าไหร่ในประเทศไทย และคณะมีอิทธิพลหรือมีส่วนร่วมอย่างไรใน licensing body ของวิชาชีพในประเทศ - เข้าใจว่ากรณีนี้คือ "สภาเภสัชกรรม" มีส่วนร่วมอย่างไรกับวงการวิชาการนานาชาติ เช่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติ มีบริการให้ใช้ห้องปฏิบัติการทดสอบอะไรหรือไม่ --[[ผู้ใช้:Taweetham|taweethaも]] ([[คุยกับผู้ใช้:Taweetham|พูดคุย]]) 05:32, 10 มกราคม 2556 (ICT)
#** เขียนใหม่ในหัวข้อ ''การยอมรับในสังคม'' นะครับ --[[ผู้ใช้:M sky|เอ็มสกาย]] ([[คุยกับผู้ใช้:M sky|พูดคุย]]) 16:52, 12 มกราคม 2556 (ICT)
##* ผมเห็นว่าการสอนกับการวิจัยเป็นหัวข้อระดับเดียวกัน จะไว้รวมกันหรือแยกกันก็ได้แต่ให้แสดงอยู่ในระดับความสำคัญ/ประเภทเดียวกัน ไม่ควรรวมวิจัยไว้กับการบริหาร และควรเพิ่มเนื้อหาในหัวข้องานวิจัยให้เทียบเท่ากับการสอน (อาจค้นข้อมูล citation จากฐานข้อมูลวิชาการมาประกอบ)--[[ผู้ใช้:Taweetham|taweethaも]] ([[คุยกับผู้ใช้:Taweetham|พูดคุย]]) 05:32, 10 มกราคม 2556 (ICT)
#** แบ่งใหม่เป็นการบริการและการจัดการและย่อยเป็นการเรียน/วิจัยครับ --[[ผู้ใช้:M sky|เอ็มสกาย]] ([[คุยกับผู้ใช้:M sky|พูดคุย]]) 16:52, 12 มกราคม 2556 (ICT)
##* หัวข้อสถานที่กับการเดินทางอาจรวมเข้าด้วยกัน ห้วข้อการเดินทางควรจะเขียนกว้างกว่าบริการขนส่งสาธารณะและเขียนอาจเขียนถึงที่ตั้งโดยทั่วไป หรือไม่เขียนเลยก็ได้อ้างบทความจุฬาฯ อย่างเดียวก็ไม่ผิดอะไร --[[ผู้ใช้:Taweetham|taweethaも]] ([[คุยกับผู้ใช้:Taweetham|พูดคุย]]) 05:32, 10 มกราคม 2556 (ICT)
#** ปรับปรุงรวมกันแล้วครับ --[[ผู้ใช้:M sky|เอ็มสกาย]] ([[คุยกับผู้ใช้:M sky|พูดคุย]]) 16:52, 12 มกราคม 2556 (ICT)
##* จากสารบัญปัจจุบัน ข้อ 7 กิจกรรมและประเพณีของคณะ แสดงผลข้อย่อยมากเกินไป ในขณะที่หัวข้ออื่นอาจแตกหัวข้อย่อยได้เพิ่มอีก --[[ผู้ใช้:Taweetham|taweethaも]] ([[คุยกับผู้ใช้:Taweetham|พูดคุย]]) 05:32, 10 มกราคม 2556 (ICT)
# ขออีกหน่อยครับ หัวข้อ กิจกรรมและประเพณีของคณะ แทนที่จะทำเป็นข้อ ๆ น่าจะเรียบเรียงเป็นเนื้อหา การทำเป็นข้อ ๆ จะดูเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ไปหน่อย --[[ผู้ใช้:Poang6|Poang6]] ([[คุยกับผู้ใช้:Poang6|พูดคุย]]) 14:31, 10 มกราคม 2556 (ICT)
#* ปรับปรุงแล้วครับ --[[ผู้ใช้:M sky|เอ็มสกาย]] ([[คุยกับผู้ใช้:M sky|พูดคุย]]) 16:52, 12 มกราคม 2556 (ICT)