ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== กิจกรรมและประเพณีของคณะ ==
กิจกรรมนิสิตของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการบริหารจัดการโดยสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมภายในคณะสามารถแบ่งกิจกรรมออกได้หลายลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมเชิงสันทนาการ เป็นกิจกรรมมุ่งเพื่อสร้างความบันเทิงและความสามัคคีกลมเกลียวให้เกิดแก่นิสิตเป็นหลัก อาทิ กิจกรรมสู่รั้วกระถินณรงค์และกิจกรรมรับน้องเพื่อต้อนรับน้องใหม่ชั้นปีที่ 1 สู่คณะเภสัชศาสตร์ งานคืนถิ่นกระถินณรงค์เป็นงานคืนสู่เหย้าของนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์และร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ รวมไปถึงกิจกรรมบายบายเฟรชชีและส่งพี่ข้ามฟาก ซึ่งถือเป็นประเพณีของคณะที่จะต้อนรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ซึ่งเดิมเรียนในพื้นที่การศึกษาฝั่งตะวันออกของถนนพญาไทหรือจุฬาฯใหญ่ มาเรียนในคณะอย่างเต็มตัว<ref name="60to">60 ปี สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ''สรุปกิจกรรมตลอดปีการศึกษา''; 189-205. ISBN 978-616-551-471-2</ref> กิจกรรมกีฬาประกอบไปด้วยการแข่งขันกีฬาสีภายใน การแข่งขันฟุตบอลกระถินณรงค์คัพซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างนิสิต นิสิตเก่า คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะ ในด้านวิชาการและวิชาชีพ มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางเภสัชกรรมได้แก่การจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน โอสถศาลาขึ้นทุกปี ร่วมกับสภาเภสัชกรรม การจัดค่ายอยากเป็นเภสัชกรสำหรับนิสิตช่วงชั้นที่ 4 ในแผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ที่มีความสนใจศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา<ref>[http://www.247friend.net/blog/top-admission/2010/11/04/entry-1 โครงการค่ายอยากเป็นเภสัชกร (Pharma Camp) สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7] เรียกข้อมูลวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555</ref> การจัดบรรยายสายงานในวิชาชีพแก่นิสิต นอกจากนี้ยังมีการจัดทำวารสาร ''ฟามาซีแอนด์ดิอาเทอร์'' (Pharmacy and the others) เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารวงการเภสัชกรรมแจกแก่ประชาชนทั่วไปเป็นรายปี<ref>60 ปี สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ''Pharmacy and thw others''; 154-157. ISBN 978-616-551-471-2</ref> นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมด้านการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ได้แก่ การรดน้ำดำหัวคณาจารย์และเภสัชกรอาวุโสในวันสงกรานต์ การตักบาตรในวันสำคัญ และการจัดพิธีไหว้ครูช่วงต้นปีการศึกษา ตลอดจนวันสำคัญของคณะ คือวันคล้ายวันครบรอบสถาปนาคณะ<ref name="60to"/>
กิจกรรมนิสิตของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นโดยสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานส่วนกลางของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จัดขึ้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่จัดร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้แก่ สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ส.จ.ม.) ได้แก่ กิจกรรมวันแรกพบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<ref>[http://www.manager.co.th/campus/ViewNews.aspx?NewsID=9550000057832 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ] '''ซุปเปอร์ฮีโร่น้องใหม่จุฬาฯ บุก “CU First Date’55"''' เรียกข้อมูลวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555</ref> การจัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่<ref>[http://www.unigang.com/Article/2765 Unigang] '''ชีวิตน้องใหม่ กีฬาเฟรชชี่''' เรียกข้อมูลวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555</ref><ref>[http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000075427 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ] ''' หนุ่มสาวหน้าใสเฟรชชี่ลูกพระเกี้ยว ร่วมงาน “กีฬาน้องใหม่ ‘54”'''เรียกข้อมูลวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555</ref> การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ จุฬาฯวิชาการ<ref>จุฬาฯ วิชาการ เดอะ เธอร์ทีนส์ ''เรื่องน่ารู้เกี่ยกับจุฬาฯ วิชาการ'' หน้า 35</ref> ความร่วมมือของส่วนงานระหว่างคณะ ได้แก่ การจัดการแข่งขันกีฬาห้าหมอของนิสิตกับคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการออกค่ายอนามัยชุมชน การแข่งขันกีฬาบุคลากร ส่วนหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยได้แก่ ความร่วมมือกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ได้แก่ แรกพบ สนภท.<ref>[http://www.manager.co.th/campus/ViewNews.aspx?NewsID=9550000057832 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ] '''ซุปเปอร์ฮีโร่น้องใหม่จุฬาฯ บุก “CU First Date’55"''' เรียกข้อมูลวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555</ref> ค่ายหมอยาสร้างเสริมสุขภาพและเรียนรู้ชุมชน และกีฬาเภสัชสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์จุฬาฯ-มหิดลในการแข่งขันกีฬาสองเม็ด<ref> นสภ.ฐิติรัตน์ ลิ่มดุลย์ ใน 60 ปี สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ''กีฬาสองม็ด'' ; 146-149. ISBN 978-616-551-471-2</ref>
* '''วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย''' ตรงกับวันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทำบุญคณะ การจัดงานประชุมวิชาการ เป็นต้น
=== งานรับน้องใหม่ ===
* '''วันแรกพบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ CU First Date''' เป็นวันแรกของนิสิตใหม่ที่ได้เข้าทำกิจกรรมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานนี้ได้จัดขึ้นเพื่อทดแทนงาน ณ สถานที่ประกาศผลเอนทรานซ์ในระบบเก่า งานนี้จัดขึ้นโดยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสโมสรนิสิตและคณะกรรมการคณะต่างๆ ทุกคณะ ช่วงหลังประกาศผลแอดมิสชันของทุกปี<ref>[http://www.manager.co.th/campus/ViewNews.aspx?NewsID=9550000057832 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ] '''ซุปเปอร์ฮีโร่น้องใหม่จุฬาฯ บุก “CU First Date’55"''' เรียกข้อมูลวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555</ref>
* '''สู่รั้วกระถินณรงค์''' จะจัดขึ้นภายหลังการสอบสัมภาษณ์ของนิสิตใหม่ใราวเดือนพฤษภาคม<ref>[http://www.sa.chula.ac.th/2010/th/subpage/ta.php?acad=2555&page=13 สำนัหบริหารงานกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย] '''ปฏิทินกิจกรรม''' เรียกข้อมูลวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555</ref> งานนี้เปรียบเสมือนงานแรกพบของคณะฯ เป็นกิจกรรมแรกที่จัดขึ้นภายในคณะฯ สำหรับนิสิตใหม่ งานนี้จัดขึ้น โดยสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี
* '''แรกพบ สนภท.''' (สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย) จัดขึ้นในช่วงเดือน[[พฤษภาคม]]ของทุกปี เป็นงานที่นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศมาพบปะกัน เพื่อทำความรู้จัก และสานสัมพันธ์ร่วมกัน จัดขึ้นโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย<ref>[http://www.rak-mor-or.com/forum/index.php?topic=476.0 รัก ม.อ.] '''กิจกรรมแรกพบ สนภท.''' เรียกข้อมูลวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555</ref> โดยจัดขึ้น ณ บริเวณคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ในภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน โดยเวียนไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ในปีการศึกษาล่าสุด งานนี้ได้จัดขึ้น ณ [[มหาวิทยาลัยศิลปากร]] วิทยาเขตพระรชวังสนามจันทร์<ref>[http://www.dek-d.com/activities/shownews.php?id=39428 เด็กดีดอตคอม] '''น้องๆเภสัชฯรหัส'55 ทุกคน เตรียมพบกับงาน " แรกพบ สนภท. 2555 " @ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม''' เรียกข้อมูลวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555</ref> และในปีการศึกษา 2556 จะจัดขึ้น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<ref>รายงานการประชุมคณะกรรมการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) สมัยสามัญ ที่ 4/2555 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เรียกข้อมูลวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555</ref>
* '''รับน้องคณะฯ''' จัดขึ้นในช่วงเดือน[[มิถุนายน]]ของทุกปี โดยสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของนิสิตใหม่ด้วยกันเอง และกับรุ่นพี่ภายในคณะฯ
* '''กิจกรรมห้องเชียร์''' จัดขึ้นในช่วงปลายเดือน[[พฤษภาคม]] - ต้นเดือน[[มิถุนายน]]ของทุกปี เป็นกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีนิสิตใหม่ โดยฝึกการร้องเพลงประจำคณะฯ เพลงมหาวิทยาลัย โดยจัดขึ้นภายในบริเวณของคณะฯ
 
=== กิจกรรมกีฬา ===
 
* '''กีฬาน้องใหม่''' หรือ '''กีฬาเฟรชชี่''' เป็นงานสำหรับนิสิตใหม่ทุกคณะในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นในช่วงกลางเดือน[[มิถุนายน]]ของทุกปี โดยองค์การบริหารนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์นิสิตภายในมหาวิทยาลัย<ref>[http://www.unigang.com/Article/2765 Unigang] '''ชีวิตน้องใหม่ กีฬาเฟรชชี่''' เรียกข้อมูลวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555</ref><ref>[http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000075427 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ] ''' หนุ่มสาวหน้าใสเฟรชชี่ลูกพระเกี้ยว ร่วมงาน “กีฬาน้องใหม่ ‘54”'''เรียกข้อมูลวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555</ref>
* '''กระถินณรงค์คัพ''' จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์นิสิตภายในคณะในแต่ละชั้นปี เป็นการแข่งขันกีฬา[[ฟุตบอล]]ของนิสิตแต่ละชั้นปี และบุคลาการในคณะฯ
* '''กีฬาเภสัชสัมพันธ์''' จัดขึ้นโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในแต่ละมหาวิทยาลัย โดยจัดขึ้นในช่วงเดือน[[ตุลาคม]]ของทุกปี โดยเจ้าภาพหมุนเวียนสลับกันไปในแต่ละสถาบัน ในปีการศึกษาล่าสุดจัดขึ้น ณ [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]<ref>[http://sac.kku.ac.th/dorm/?p=712 มหาวิทยาลัยขอนแก่น] '''ประกาศ มข. เรื่องการจัดที่พักการแข่งขันกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 25''' เรียกข้อมูลวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555</ref><ref>หนังสือการประชุมสามัญสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทยประจำปี 2554 (PSUT Annual Congress 2011) หน้า 51</ref>
* '''กีฬาสีภายในคณะฯ''' เป็นกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของนิสิต บุคลากร ครู-อาจารย์ภายในคณะฯ จัดขึ้นโดยสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี
* '''กีฬา 5 หมอ''' เป็นการแข่งขันกีฬาร่วมกันของนิสิต[[คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|คณะแพทยศาสตร์]] [[คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|คณะทันตแพทยศาสตร์]] คณะเภสัชศาสตร์ [[คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|คณะสัตวแพทยศาสตร์]] และ [[คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|คณะสหเวชศาสตร์]] [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] จัดขึ้นในช่วงเดือน[[มกราคม]]ของทุกปี ณ ศูนย์กีฬาในร่มแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* '''กีฬาสองเม็ด''' เป็นการแข่งขันกีฬาร่วมกันระหว่างนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักศึกษา[[คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]] สลับกันเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันครั้งสุดท้ายคือปีการศึกษา 2544 ก่อนว่างเว้นไปกว่า 10 ปี และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสโมสรนิสิตนักศึกษาทั้งสองคณะในการร่วมจัดงานนี้อีกครั้ง และนำมาจัดใหม่ในปี พ.ศ. 2554 ณ สนามกีฬาในร่ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<ref> นสภ.ฐิติรัตน์ ลิ่มดุลย์ ใน 60 ปี สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ''กีฬาสองม็ด'' ; 146-149. ISBN 978-616-551-471-2</ref>
 
=== กิจกรรมวิชาการ ===
* '''สัปดาห์เภสัชกรรม''' เป็นกิจกรรมเผยแพร่บทบาทของเภสัชกรในสังคมปัจจุบัน รวมทั้งให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับสุขอนามัยและยาแก่ประชาชนทั่วไป จัดขึ้น ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน โอสถศาลา ในช่วงเดือน[[กรกฎาคม]] ของทุกปี
* '''จุฬาฯ วิชาการ''' เป็นกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ถึงบทบาทและหน้าที่ของเภสัชกร และวิชาชีพเภสัชกรรม รวมไปถึงความก้าวหน้าและงานวิจัยทางเภสัชกรรมในปัจจุบันทั้งของคณะและในระดับสากล จัดขึ้นโดยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสโมสรและคณะกรรมการนิสิตของแต่ละคณะ รวมถึงคณาจารย์ และสมาคมนิสิตเก่า จัดขึ้นทุก 3 ปี<ref>จุฬาฯ วิชาการ เดอะ เธอร์ทีนส์ ''เรื่องน่ารู้เกี่ยกับจุฬาฯ วิชาการ'' หน้า 35</ref>
* '''ค่ายอยากเป็นเภสัชกร''' เป็นกิจกรรมเผยแพร่ความรู้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้เข้าค่ายเป็นเวลา 2 วัน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ แขนงวิชา และการปฏิบัติการทางเภสัชกรรมจริง จัดขึ้นในช่วงต้นเดือน[[มกราคม]]ของทุกปี<ref>[http://www.247friend.net/blog/top-admission/2010/11/04/entry-1 โครงการค่ายอยากเป็นเภสัชกร (Pharma Camp) สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7] เรียกข้อมูลวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555</ref>
 
=== กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ===
* '''พิธีไหว้ครู''' เป็นกิจกรรมที่นิสิตเภสัชศาสตร์จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน ให้ความรู้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต การมอบประกาศนียบัตรนิสิตดีเด่น นิสิตที่ทำกิจกรรมดีเด่น นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น โดยจัดขึ้นในช่วงเดือน[[มิถุนายน]]ของทุกปี<ref> 60 ปี สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ''สรุปกิจกรรมตลอดปีการศึกษา''; 194. ISBN 978-616-551-471-2</ref>
* '''งานลอยกระทงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย''' ถือเป็นกิจกรรมที่มีชื่อเสียงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นบริเวณสนามฟุตบอลหน้าลานพระบรมรูป 2 รัชกาล โดยนิสิตทุกคณะร่วมกันจัดขบวนแห่นางนพมาศ และลอยกระทงร่วมกัน ณ บ่อน้ำหน้าพระบรมรูป 2 รัชกาล โดยจัดขึ้นในวันลอยกระทงของทุกปี
 
=== กิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในคณะ ===
* '''งานคืนถิ่นกระถินณรงค์''' จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับนิสิตที่จบการศึกษาเภสัชศาสตร์ โดยสโมสรนิสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จัดขึ้นในช่วงเดือน[[มิถุนายน]]ของทุกปี
* '''งานแฟร์เวลล์''' จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีและอำลานิสิตชั้นปีที่ 5 ที่จะสำเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ ในงานประกอบไปด้วยการแสดงของนิสิตชั้นปีที่ 1 - 4 และการเลี้ยงอาหารแก่รุ่นพี่
* '''งานบายบายเฟรชชี่''' จัดขึ้นในช่วงเดือน[[มกราคม]] เป็นกิจกรรมส่งท้ายของนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่จะทำกิจกรรมร่วมกันในฐานะเป็นเฟรชชี่ จัดขึ้นโดยสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* '''งานส่งพี่ข้ามฟาก''' เป็นกิจกรรมที่นิสิตชั้นปีที่ 1 ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อขอบคุณรุ่นพี่ปี 2 ที่ดูแลมาโดยตลอดปีการศึกษา โดยถือเป็นประเพณีที่นิสิตชั้นปีที่ 2 จะไม่ได้ศึกษาในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของถนนพญาไท หรือ จุฬาฯใหญ่<ref>60 ปี สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ''สรุปกิจกรรมตลอดปีการศึกษา''; 189-205. ISBN 978-616-551-471-2</ref>
 
== อ้างอิง ==
12,123

การแก้ไข