ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเศวตอดุลยเดชพาหน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
</ref>
 
{{คำพูด|พระเศวตอดุลยเดชพาหน ภูมิพลนามนาคนวมนาถบารมี<br>ทุติยเศวตกรีกมุทพรรโณภาส บรมกทลาสนวิศุทธวงศ์กมลาสนวิศุทธวงศ์<br>สรรพมงคลลักษณคเชนทรชาตษณคเชนทรชาติ สยามราษฎรสวัสดิประสิทธิ์สวัสดิ์ประสิทธิ์<br>รัตนกุญชรนิมิตบุญญาธิการ ปรมินทรบพิตรสารศักดิเลิศฟ้า ๚}}
 
พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ เป็นช้างพลายเผือกโท เกิดในป่าเขต[[จังหวัดกระบี่]] <ref>หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เขียนไว้ในคอลัมน์ข้าวไกลนา หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ว่าเกิดที่[[จังหวัดกาญจนบุรี]]</ref>เมื่อประมาณ [[พ.ศ. 2494]] <ref name="80พรรษา">{{อ้างหนังสือ
ผู้ใช้นิรนาม