ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวาสุเทวี"

เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียนตั้งแต่แรกเปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบันมีนักเรียน 10,691 คน ดำเนินงานโดยซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน ซึ่งเป็นการให้การอบรมแก่กุลสตรีให้ดำเนินชีวิตเหมาะสมกับยุคสมัย
 
<big>== ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนวาสุเทวี ==</big>
<big>'''อบรมเสริมคนให้ครบ ประสบธรรมอันสูงส่ง
ปัญญาแตกฉานมั่นคง เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์
 
<big>'''อบรมเสริมคนให้ครบ ประสบธรรมอันสูงส่ง
คติพจน์ของโรงเรียน - คือ SERVIAM ข้าฯ ยินดีรับใช้'''</big>
ประสบธรรมอันสูงส่ง
ปัญญาแตกฉานมั่นคง
ปัญญาแตกฉานมั่นคง เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์
 
<big>คติพจน์ของโรงเรียน - คือ SERVIAM ข้าฯ ยินดีรับใช้'''</big>
SERVIAM ข้าฯ ยินดีรับใช้'
 
== นโยบาย ของโรงเรียน ==
3

การแก้ไข