ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวาสุเทวี"

(แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.)
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียนตั้งแต่แรกเปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบันมีนักเรียน 10,691 คน ดำเนินงานโดยซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน ซึ่งเป็นการให้การอบรมแก่กุลสตรีให้ดำเนินชีวิตเหมาะสมกับยุคสมัย
 
<big>== ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนวาสุเทวี ==</big><big>ข้อความขนาดอักษรใหญ่</big>
* <big>'''อบรมเสริมคนให้ครบ ประสบธรรมอันสูงส่ง
*ปัญญาแตกฉานมั่นคง เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์
* ประสบธรรมอันสูงส่ง
 
* ปัญญาแตกฉานมั่นคง
* คติพจน์ของโรงเรียน - คือ SERVIAM ข้าฯ ยินดีรับใช้'''</big><big>ข้อความขนาดอักษรใหญ่</big>
* เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์
* คติพจน์ของโรงเรียน - คือ SERVIAM ข้าฯ ยินดีรับใช้
 
== นโยบาย ของโรงเรียน ==
3

การแก้ไข