ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ภายในคณะยังมีพื้นที่เพื่อการนันทนาการสำหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ได้แก่ สนามบาสเกตบอล และลานอาร์เอ็กซ์ (Rx) รวมถึงยังมีการรวบรวมพรรณพืช สมุนไพรท้องถิ่น สมุนไพรหายาก จัดตั้งขึ้นเป็น "พิพิธภัณฑ์สมุนไพร" เปิดเมื่อวันที่ [[26 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2544]] โดย[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]]ทรงพระกรุณาเสด็จเข้าเยี่ยมชมเป็นพระองค์แรก พร้อมทั้งคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย<ref>[http://www.pharm.chula.ac.th/museum/history-back.htm ประวัติพิพิธภัณฑ์สมุนไพร] เรียกข้อมูลวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2552</ref>
 
คณะเภสัชศาสตร์มีประตู 2 ประตู ได้แก่ ประตูซอยจุฬาฯ 64 ซึ่งจรดพื้นที่ของศูนย์การค้าสยามสแควร์ และประตูซอยจุฬาฯ 62 ติดต่อกับถนนพญาไท ภายในมหาวิทยาลัยมีการจัดระบบการเดินรถภายใน สายเดินรถที่ผ่านคณะเภสัชศาสตร์ ได้แก่สายที่ 1 และ 4<ref>[http://www.chula.ac.th/about/visitor_map/visitor_map_shuttle/index.htm รถโดยสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย] เรียกข้อมูลวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556</ref> นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางโดยใช้[[รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา|รถไฟฟ้าบีทีเอส]] ซึ่งใกล้กับ [[สถานีสยาม]]
ได้อีกด้วย<ref>[http://blog.eduzones.com/cucamp/44594 เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อยของจุฬาฯ (ไม่ใช่เด็กจุฬาฯก็อ่านได้)] blog.eduzone.com เรียกข้อมูลวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556</ref>
 
12,123

การแก้ไข