ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อดุลย์ เหลืองบริบูรณ์"

* สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุทัยธานี
* กรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร
* ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
 
== การลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ==
ผู้ใช้นิรนาม