ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
ปัจจุบัน ปตท.สผ. มี โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 35 โครงการ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมอีก 2 โครงการ
 
== ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ==
* ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2556 <ref>http://www.settrade.com/C04_05_stock_majorshareholder_p1.jsp?txtSymbol=BANPU&selectPage=5</ref>
 
{|class="wikitable"
|-style="background:gainsboro"
| ลำดับที่ || รายชื่อผู้ถือหุ้น || จำนวนหุ้นสามัญ || สัดส่วนการถือหุ้น
|-
| 1 || [[บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)]] ||2,167,500,700|| 65.29%
|-
| 2 || [[บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด]] ||78,974,969|| 2.38%
|-
| 3 || STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY || 77,623,441||2.34%
|-
| 4 ||HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD || 70,963,184|| 2.14%
|-
| 5 ||BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG||69,566,545|| 2.10%
|}
 
== การลงทุนและการบริหาร ==
36,465

การแก้ไข