ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศอิตาลีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1988"