ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครสมุทรสาคร"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
|รหัสiso=7499
|พื้นที่=10.33
|ประชากร=53,926<!--รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 กรมการปกครอง-->
|ปีสำรวจประชากร=2555
|ความหนาแน่น=5,220.3
405,383

การแก้ไข