ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา"

* '''เก้ากัลปพฤกษ์''' คือ [[ต้นกัลปพฤกษ์]]จำนวน 9 ต้น ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน ปลูกขึ้นในวันที่ [[4 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2537]] โดยมีคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้ก่อตั้งโรงเรียน, นายสิทธิรักษ์ จันทร์สว่าง (ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2), นายอมรรัตน์ ปิ่นเงิน (ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา), ตัวแทนคณาจารย์, ตัวแทนผู้ปกครอง, ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3, ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.2, ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.1 และตัวแทนชุมชน เป็นผู้ปลูกกัลปพฤกษ์ทั้ง 9 ต้น<ref name="10ปี"/>
* '''สีน้ำเงิน-ฟ้า''' เป็นสีประจำโรงเรียน โดย[[สีน้ำเงิน]]นั้นเป็นสีประจำ[[โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา]] และ[[สีฟ้า]]เป็นสีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
* '''ชื่อประจำคณะสี''' โรงเรียนมีคณะสีประจำโรงเรียนทั้งหมด 5 คณะสี โดยแต่ละคณะได้แก่ มิ่งมหามงกุฎ (สีมีชื่อดังนี้เขียว) ดุจขวัญขัตติยะ (สีแดง) เดชะนวราช (สีเหลือง) นฤนาถนารี (สีชมพู) และมนัสวีร์บดินทร (สีม่วง)
1. สีเขียว มิ่งมหามงกุฎ
2. สีแดง ดุจขวัญขัตติยะ
3. สีเหลือง เดชะนวราช
4. สีชมพู นฤนาถนารี
5. สีม่วง มนัสวีร์บดินทร
 
== สถานที่ภายในโรงเรียน ==
12,123

การแก้ไข