ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองบ้านบึง"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
เทศบาลได้รับมอบอาคารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2534 และได้ยกฐานะสถานที่ทำงานจากสำนักงานหลังเก่ามา
สำนักงานหลังใหม่นี้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2534
 
== ชุมชน ==
เทศบาลเมืองบ้านบึงมีชุมชนในเขต 59 ชุมชน
 
== ประชากร ==
ผู้ใช้นิรนาม