ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองบ้านบึง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
''"บ้านบึงสะอาดสดชื่น คนนับหมื่นกินเจ ประเพณีวิ่งควาย เซียนซือไท้ศักดิ์สิทธิ์ ลือทั่วทิศขนมจีน"''
 
=== '''ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต''' ===
 
'''ลักษณะที่ตั้ง'''
เทศบาลเมืองบ้านบึง เดิมเป็นสุขาภิบาลและได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็น เทศบาลตำบลบ้านบึง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2530
ตามพระราชกฤษฎีจัดตั้งเทศบาลตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104
ผู้ใช้นิรนาม