ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายหลักโทไกโด"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| image = JRW series221-Kyoto.jpg
| image_width = 300px
| caption = 221 ซีรีย์ซีรีส์ ในสายหลักโทไกโด ช่วงเคียวโตะ
| type = ทางรถไฟหนัก
| system =
== ข้อมูลทั่วไป ==
[[ไฟล์:JREast-E231-1000-K21.jpg|thumb|right|E231 ซีรีส์ EMU ในสายหลักโทไกโด ]]
*ระยะทางทั้งหมด: {{convert|713.6|km|mi|1|abbr=on}} (รวมสายกิ่ง; โตเกียว –- โคเบะ ยาว {{convert|589.5|km|mi|1|abbr=on}})
**[[บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันออก]] (JR ตะวันออก) (บริการและรางคู่)
***โตเกียว –- อะตะมิ: {{convert|104.6|km|mi|1|abbr=on}}
***ชินะงะวะ –- ชิง-คะวะซะกิ –- สึรุมิ: {{convert|17.8|km|mi|1|abbr=on}}
***ฮะมะมะสึโช –- สถานีบรรทุกโตเกียว –- สถานีบรรทุกคะวะซะกิ –- ฮะมะ-คะวะซะกิ: {{convert|20.6|km|mi|1|abbr=on}} ([[สายบรรทุกโทไกโด]])
***สึรุมิ –- ฮัตโช-นะวะเตะ: {{convert|2.3|km|mi|1|abbr=on}} (สายบรรทุกโทไกโด)
***สึรุมิ –- ฮิงะชิ-ทะกะชิมะ –- ซะกุระงิโช: {{convert|8.5|km|mi|1|abbr=on}} ([[สายทะกะชิมะ]])
***สึรุมิ –- โยะโกะฮะมะ-ฮะซะวะ –- ฮิงะชิ-โทะสึกะ: {{convert|16.0|km|mi|1|abbr=on}} ([[สายบรรทุกโทไกโด]])
**[[บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตอนกลาง]] (JR ตอนกลาง) (บริการและรางคู่)
***อะตะมิ –- ไมบะระ: {{convert|341.3|km|mi|1|abbr=on}} ({{convert|3.3|km|mi|1|abbr=on}} ระหว่าง คะนะยะมะ –- นะโงะยะ คาบเกี่ยวกับ [[สายหลักชูโอ]])
***โองะกิ –- มิโนะ-อะกะซะกะ: {{convert|5.0|km|mi|1|abbr=on}} (สายย่อยมิโนะ-อะกะซะกะ)
***โองะกิ –- (ชิง-ทะรุอิ) –- เซะกิงะฮะระ: {{convert|13.8|km|mi|1|abbr=on}} (สายชิง-ทะรุอิ)
**[[บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันตก]] (JR ตะวันตก) (บริการและรางคู่)
***ไมบะระ –- โคเบะ: {{convert|143.6|km|mi|1|abbr=on}}
***สถานีบรรทุกเคียวโตะ –- ทัมบะงุชิ: {{convert|3.3|km|mi|1|abbr=on}} (ไม่ใช้สำหรับขบวนขนส่งผู้โดยสาร)
***ซุอิตะ –- (ลานรถไฟมิยะฮะระ) –- อะมะงะซะกิ: {{convert|10.7|km|mi|1|abbr=on}} (สายบรรทุกฮปโป)
***ซุอิตะ –- อุเมะดะ –- ฟุกุชิมะ: {{convert|8.5|km|mi|1|abbr=on}} (สายบรรทุกอุเมะดะ, ในใช้งาน ''[[ฮะรุกะ (รถไฟ)|ฮะรุกะ]]'' เอ็กซเพรส จำกัด)
**[[บริษัทรถไฟบรรทุกญี่ปุ่น]] (JR บรรทุก) (บริการและรางคู่)
***เขตสัญญาณซันโน –- นะโงะยะ-มินะโตะ: {{convert|6.2|km|mi|1|abbr=on}} (สายนะโงะยะ-มินะโตะ)
***เขตสัญญาณซุอิตะ –- สถานีบรรทุกโอซะกะ: {{convert|8.7|km|mi|1|abbr=on}} (สายสถานีโอซะกะ)
**บริษัทรถไฟบรรทุกญี่ปุ่น (JR บรรทุก) (บริการเฉพาะ)
***ชินะงะวะ –- อะตะมิ: {{convert|97.8|km|mi|1|abbr=on}}
***ชินะงะวะ –- เขตสัญญาณชิง-สึรุมิ: {{convert|13.9|km|mi|1|abbr=on}}
***สถานีบรรทุกโตเกียว –- ฮะมะ-คะวะซะกิ: {{convert|12.9|km|mi|1|abbr=on}}
***สึรุมิ –- โยะโกะฮะมะ-ฮะซะวะ –- ฮิงะชิ-โทะสึกะ: {{convert|16.0|km|mi|1|abbr=on}}
***สึรุมิ –- ฮัตโช-นะวะเตะ: {{convert|2.3|km|mi|1|abbr=on}}
***สึรุมิ –- ชินโก –- ซะกุระงิโช: {{convert|11.2|km|mi|1|abbr=on}}
***อะตะมิ –- ไมบะระ: {{convert|341.3|km|mi|1|abbr=on}}
*** เขตสัญญาณมินะมิ-อะระโอะ –- เซะกิงะฮะระ: {{convert|10.7|km|mi|1|abbr=on}}
*** เขตสัญญาณมินะมิ-อะระโอะ –- มิโนะ-อะกะซะกะ: {{convert|1.9|km|mi|1|abbr=on}}
***ไมบะระ –- โคเบะ: {{convert|139.0|km|mi|1|abbr=on}} (via สายบรรทุกฮปโป)
***สถานีบรรทุกเคียวโตะ –- ทัมบะงุชิ: {{convert|3.3|km|mi|1|abbr=on}}
***ซุอิตะ –- อุเมะดะ –- ฟุกุชิมะ: {{convert|8.5|km|mi|1|abbr=on}}
*[[ช่วงกว้างรางรถไฟ|ช่วงกว้างราง]]: {{RailGauge|1067}}
*สถานี:
** ผู้โดยสาร: 166 (ไม่รวม ชินะงะวะ –- ชิง-คะวะซะกิ –- สึรุมิ หรือส่วนอื่นนอกเหนือจาก สายย่อยมิโนะ-อะกะซะกะ)
*** JR ตะวันออก: 34
*** JR ตอนกลาง: 82
*ระบบราง:
** สี่หรือมากกว่า
*** โตเกียว –- โอะดะวะระ: {{convert|83.9|km|mi|1|abbr=on}}
*** นะโงะยะ –- อินะซะวะ: {{convert|11.1|km|mi|1|abbr=on}}
*** คุซะสึ –- โคเบะ: {{convert|98.1|km|mi|1|abbr=on}}
** สอง
*** โอะดะวะระ –- นะโงะยะ
*** อินะซะวะ –- คุซะสึ
*** ชินะงะวะ –- ชิง-คะวะซะกิ –- สึรุมิ
*** ฮะมะมะสึโช –- สถานีบรรทุกโตเกียว –- สถานีบรรทุกคะวะซะกิ –- ฮะมะ-คะวะซะกิ
*** สึรุมิ –- ฮัตโช-นะวะเตะ
*** สึรุมิ –- ฮิงะชิ-ทะกะชิมะ
*** สึรุมิ –- โยะโกะฮะมะ-ฮะซะวะ –- ฮิงะชิ-โทะสึกะ
*** ซุอิตะ –- อุเมะดะ
*** ซุอิตะ –- (ลานรถไฟมิยะฮะระ) –- อะมะงะซะกิ
** รางเดียว: ส่วนที่เหลือ
*ระบบจ่ายไฟ: 1500 [[Volt|V]] [[Direct current|DC]] (ยกเว้นเขตสัญญาณซันโน –- นะโงะยะ-มินะโตะ)
*[[ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ]]: ควมคุมรถไฟอัตโนมัติ
*ความเร็วสูงสุด:
**โตเกียว –- โอฟุนะ, โอะดะวะระ –- โทะโยะฮะชิ: {{convert|110|km/h|mph|abbr=on}}
**โอฟุนะ –- โอะดะวะระ, โทะโยะฮะชิ –- ไมบะระ: {{convert|120|km/h|mph|abbr=on}}
**เขตสัญญาณมินะมิ-อะระโอะ –- ทะรุอิ –- เซะกิงะฮะระ, เขตสัญญาณมินะมิ-อะระโอะ –- มิโนะ-อะกะซะกะ: {{convert|85|km/h|mph|abbr=on}}
**ไมบะระ –- โคเบะ: {{convert|130|km/h|mph|abbr=on}}
 
== อ้างอิง ==
* [https://www.jreast.co.jp/estation/result.aspx?mode=2&rosen=49=1=%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E9%81%93%E6%9C%AC%E7%B7%9A รายชื่อสถานีของสายหลักโทไกโด] (JR ตะวันออก) {{ja icon}}
 
{{โครงคมนาคม}}
 
[[หมวดหมู่:รถไฟญี่ปุ่น]]
[[หมวดหมู่:รถไฟญี่ปุ่นตะวันออก‎|ทโ]]
{{โครงคมนาคม}}
 
[[de:Tōkaidō-Hauptlinie]]
426,776

การแก้ไข