ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายหลักโทไกโด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
***โตเกียว – อะตะมิ: {{convert|104.6|km|mi|1|abbr=on}}
***ชินะงะวะ – ชิง-คะวะซะกิ – สึรุมิ: {{convert|17.8|km|mi|1|abbr=on}}
***ฮะมะมะสึโช – สถานีบรรทุกโตเกียว – สถานีบรรทุกคะวะซะกิ Freight Terminal – ฮะมะ-คะวะซะกิ: {{convert|20.6|km|mi|1|abbr=on}} ([[สายบรรทุกโทไกโด]])
***สึรุมิ – ฮัตโช-นะวะเตะ: {{convert|2.3|km|mi|1|abbr=on}} (สายบรรทุกโทไกโด)
***สึรุมิ – ฮิงะชิ-ทะกะชิมะ – ซะกุระงิโช: {{convert|8.5|km|mi|1|abbr=on}} ([[สายทะกะชิมะ]])
32,779

การแก้ไข