ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายหลักโทไกโด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่ "File" → "ไฟล์" +แทนที่ "Total distance" → "ระยะทางทั้งหมด" +แทนที่ "JR East" → "JR ตะวันออก" +แทนที่ "Tōkyō" → "โตเกีย...)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ไฟล์:JREast-E231-1000-K21.jpg|thumb|right|E231 ซีรีส์ EMU ในสายหลักโทไกโด ]]
*ระยะทางทั้งหมด: {{convert|713.6|km|mi|1|abbr=on}} (รวมสายกิ่ง; โตเกียว – โคเบะ ยาว {{convert|589.5|km|mi|1|abbr=on}})
**[[บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันออก]] (JR ตะวันออก) (บริการและระบบรางคู่)
***โตเกียว – อะตะมิ: {{convert|104.6|km|mi|1|abbr=on}}
***ชินะงะวะ – ชิง-คะวะซะกิ – สึรุมิ: {{convert|17.8|km|mi|1|abbr=on}}
***ฮะมะมะสึโช – สถานีบรรทุกโตเกียว – คะวะซะกิ Freight Terminal – ฮะมะ-คะวะซะกิ: {{convert|20.6|km|mi|1|abbr=on}} ([[สายบรรทุกโทไกโด]])
***สึรุมิ – ฮัตโช-นะวะเตะ: {{convert|2.3|km|mi|1|abbr=on}} (Tōkaidō Freight Lineสายบรรทุกโทไกโด)
***สึรุมิ – ฮิงะชิ-ทะกะชิมะ – ซะกุระงิโช: {{convert|8.5|km|mi|1|abbr=on}} ([[สายทะกะชิมะ]])
***สึรุมิ – โยะโกะฮะมะ-ฮะซะวะ – ฮิงะชิ-โทะสึกะ: {{convert|16.0|km|mi|1|abbr=on}} ([[สายบรรทุกโทไกโด]])
**[[บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตอนกลาง]] (JR ตอนกลาง) (บริการและระบบรางคู่)
***อะตะมิ – ไมบะระ: {{convert|341.3|km|mi|1|abbr=on}} ({{convert|3.3|km|mi|1|abbr=on}} ระหว่าง คะนะยะมะ – นะโงะยะ คาบเกี่ยวกับ [[สายหลักชูโอ]])
***โองะกิ – มิโนะ-อะกะซะกะ: {{convert|5.0|km|mi|1|abbr=on}} (สายย่อยมิโนะ-อะกะซะกะ)
***โองะกิ – (ชิง-ทะรุอิ) – เซะกิงะฮะระ: {{convert|13.8|km|mi|1|abbr=on}} (สายชิง-ทะรุอิ)
**[[บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันตก]] (JR ตะวันตก) (บริการและระบบรางคู่)
***ไมบะระ – โคเบะ: {{convert|143.6|km|mi|1|abbr=on}}
***สถานีบรรทุกเคียวโตะ – ทัมบะงุชิ: {{convert|3.3|km|mi|1|abbr=on}} (ไม่ใช้สำหรับขบวนขนส่งผู้โดยสาร)
***ซุอิตะ – (ลานรถไฟมิยะฮะระ) – อะมะงะซะกิ: {{convert|10.7|km|mi|1|abbr=on}} (สายบรรทุกฮปโป)
***ซุอิตะ – อุเมะดะ – ฟุกุชิมะ: {{convert|8.5|km|mi|1|abbr=on}} (สายบรรทุกอุเมะดะ, ในใช้งาน ''[[ฮะรุกะ (รถไฟ)|ฮะรุกะ]]'' เอ็กซเพรส จำกัด)
**[[บริษัทรถไฟบรรทุกญี่ปุ่น]] (JR บรรทุก) (บริการและระบบรางคู่)
***เขตสัญญาณซันโน – นะโงะยะ-มินะโตะ: {{convert|6.2|km|mi|1|abbr=on}} (สายนะโงะยะ-มินะโตะ)
***เขตสัญญาณซุอิตะ – สถานีบรรทุกโอซะกะ: {{convert|8.7|km|mi|1|abbr=on}} (สายสถานีโอซะกะ)
32,779

การแก้ไข