ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลอเร็มอิปซัม"

 
ข้อความดังกล่าวไม่มีตัวอักษร K และ Z เพราะคำใดที่เป็นภาษากรีกจะใช้ตัวอักษรแบบละตินซึ่งไม่ใช้ตัวอักษรสองตัวนี้ นอกจากนี้ W ก็ไม่ปรากฎเพราะ W ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอักษรโรมันคลาสสิก
==คำแปล==
ในหนังสือฉบับพิมพ์ชุด Loeb Classical Library (1914) H. Rackham ได้แปลข้อความไว้ดังนี้
 
: [32] แต่ข้าพเจ้าพึงต้องอธิบายว่าความคิดผิด ๆ ในการทำให้ความพึงพอใจหมดสิ้นไปและชื่นชมความเจ็บปวดนั้น เกิดขึ้นได้อย่างไร ข้าพเจ้าจะชี้ให้เห็นมุมมองทั้งระบบและขยายมุมมองที่แท้จริงของของการสอนให้ค้นหาความจริง อันเป็นตัวสร้างความสุขของมนุษย์ อันที่จริงไม่มีผู้ใดปฏิเสธ ไม่ชอบ หรือหลีกเลี่ยงความพึงพอใจเพราะความที่มันเป็นความพึงพอใจนั้นเอง แต่เพราะบุคคลไม่ทราบถึงวิธิที่จะค้นหาความพึงพอใจอย่างมีเหตุมีผลนั้นเอง ทำให้บุคคลพบกับผลกระทบที่เจ็บปวด แต่อย่างไรก็ดี จะมีผู้ที่'''ชื่นชอบหรือประสงค์ซึ่งความเจ็บปวด หรือปรารถนาจะได้เจ็บปวดเพราะความที่สิ่งนั้นคือความเจ็บปวด'''ก็หามีไม่ '''แต่'''ก็ปรากฎอยู่บ่อยครั้งว่า '''สถานการณ์บางอย่างทำให้การตรากตรำและความเจ็บปวด ก็ทำให้เขา'''พึงพอใจได้'''อย่างยิ่ง ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่นว่า จะมีใครเล่า'''ยอม'''ออกกำลังกายอย่างหนักหากตนเองไม่ได้ประโยชน์อะไร อนึ่ง จะมีใคร'''มีสิทธิที่จะ'''ว่ากล่าว'''บุคคลผู้'''เลือกจะมีความพึงพอใจ'''โดยไม่มีผลกระทบที่น่ารำคาญ หรือ'''บุคคล'''ที่'''เลี่ยงความเจ็บปวด'''ที่'''ไม่ก่อให้เกิด'''ผลดีอะไรตามมา
 
==อ้างอิง==
8,471

การแก้ไข