ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลอเร็มอิปซัม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[Imageไฟล์:Lorem ipsum design.svg|thumb|300px|right|การใช้โลเร็มอิปซัมเพื่อดึงความสนใจของบุคคลไปยังรูปแบบการจัดวางกราฟิกในเว็บเพจ]]
 
ในการพิมพ์และ[[กราฟิกดีไซน์]] ข้อความ '''โลเร็ม อิปซัม'''<ref name="SDop" /> ({{lang-la|lorem ipsum}}) เป็นข้อความแทนที่ (placeholder text) ที่ใช้สำหรับการแสดงลักษณะองค์ประกอบของกราฟิกหรือสื่อนำเสนอ เช่น [[ฟอนต์]] การพิมพ์และการจัดหน้า และเพื่อลดความสนใจต่อข้อความที่นำมาแสดง ข้อความโลเร็ม อิปซัมเป็นข้อความส่วนหนึ่งใน[[ภาษาละติน]]ที่แต่งโดย[[ซิเซโร]]โดยมีการตัดต่อคำให้ดูเหมือนเป็นข้อความที่ไม่มีความหมายและไม่ใช่ภาษาละตินที่ถูกต้อง<ref name="SDop">{{citation |title=What does the filler text "lorem ipsum" mean?|first=Cecil |last=Adams |publisher=The Straight Dope |date=February 2001 |url=http://www.straightdope.com/columns/read/2290/ }}</ref>
 
แม้ว่าข้อความโลเร็ม อิปซัมจะก่อให้เกิดข้อสังเกตว่ามีลักษณะเหมือนภาษาละตินคลาสสิก แต่ข้อความดังกล่าวก็หามีเจตนาที่จะมีความหมายไม่ ในเอกสารต่าง ๆ ถ้าข้อความสามารถอ่านได้ บุคคลจะพุ่งความสนใจไปยังข้อความเสียจนไม่สนใจการจัดหน้าและรูปแบบ ดังนี้ผู้พิมพ์จึงใช้ข้อความโลเร็ม อิปซัมเพื่อแสดง[[ไทป์เฟซ]]หรือลักษณะการออกแบบ เพื่อให้บุคคลพุ่งความสนใจไปที่รูปแบบการพิมพ์ มิใช่ข้อความ นอกจากในประเด็นของภาษาละตินแล้ว โลเร็ม อิปซัมยังมีความหมายในเชิงสิ่งที่อ่านไม่ออก (greeking ที่มาจากสำนวน greek to me) อีกด้วย
 
==ตัวอย่างข้อความ==
ตัวอย่างข้อความโลเร็ม อิปซัมคือ
|}
บางฉบับของข้อความใช้คำว่า adipisici แทน adipiscing เพราะการใช้อักษรคู่เสียงเดี่ยว ng ท้ายคำเป็นสิ่งที่แปลกในภาษาละตินคลาสสิก บางฉบับมีการเติมข้อความอื่น ๆ ลงไปอีกเพื่อว่าจะได้ไม่ทำให้เกิดกรณีของคำหล่นขอบและต้องขึ้นบรรทัดใหม่ (word-wrap) ซึ่งจะทำให้คำบางคำในข้อความต้องเขียนแยกกันคนละบรรทัด
 
==ประวัติและการค้นพบ==
รูปแบบของข้อความโลเร็ม อิปซัมที่ใช้กันทั่วไปมีการใช้งานตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 หรือเร็วกว่านั้น<ref name="SDop" /> เพื่อใช้เป็นข้อความแทนที่ในระหว่างกระบวนการจัดรูปแบบข้อความ
{{wikisource|en:Lorem ipsum}}
{{Wiktionary|en:Lorem ipsum}}
* The original ''[[s:la:De finibus bonorum et malorum/Liber Primus|De finibus bonorum et malorum]]'' (Book 1) from Cicero, on Latin WikiSource.
 
{{เรียงลำดับ|ลโลเร็ม อิปซัม}}
[[หมวดหมู่:คำศัพท์จากภาษาละติน]]