ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เศรษฐกิจแบบผสม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: การบริหารเศรษฐกิจแบบ ทุนนิยม กับ ระบบเศรษฐกิจแบบมีผู้ดูแล กล...)
 
'''เศรษฐกิจแบบผสม''' เป็นการบริหาร[[เศรษฐกิจแบบ ทุนนิยม]] ผสมผสานกับ ระบบเศรษฐกิจแบบมีผู้ดูแล กล่าวคือ ปล่อยให้อุปสงค์ อุปทาน เป็นไปตามกลไกลของตลาด โดยมีส่วนกลาง(รัฐบาล) เป็นผู้คอยดูแลให้เป็นไปโดยปกติ อาจมีการแซงแทรกในบางครั้ง ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่นิยมใช้ใน[[ประเทศกำลังพัฒนา]]
 
{{โครงเศรษฐศาสตร์}}
[[หมวดหมู่:เศรษฐศาสตร์]]