เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''เศรษฐกิจแบบผสม''' เป็นการบริหาร[[เศรษฐกิจแบบ ทุนนิยม]] ผสมผสานกับ ระบบเศรษฐกิจแบบมีผู้ดูแล กล่าวคือ ปล่อยให้อุปสงค์ อุปทาน เป็นไปตามกลไกลของตลาด โดยมีส่วนกลาง(รัฐบาล) เป็นผู้คอยดูแลให้เป็นไปโดยปกติ อาจมีการแซงแทรกในบางครั้ง ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่นิยมใช้ใน[[ประเทศกำลังพัฒนา]]
 
{{โครงเศรษฐศาสตร์}}
[[หมวดหมู่:เศรษฐศาสตร์]]