ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความทรงจำแห่งโลก"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* [http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/homepage// ทะเบียนมรดกเอกสารของโลก องค์การยูเนสโก]
* [http://mow.thai.net/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 เว็บไซต์คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก]
* [http://ich.culture.go.th/ มรดกภูมิปัีญญาทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม]
 
{{รายชื่อแหล่งมรดกโลก}}
398,199

การแก้ไข