ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนธิสัญญา"

เพิ่มขึ้น 21 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
 
=== ข้อสงวน ===
ข้อสงวนเป็นคำร้องขัดที่สำคัญของการยอมรับสนธิสัญญาของรัฐ ข้อสงวนเป็นข้อความถ้อยแถลงฝ่ายเดียวใจความเพื่อตัดแสดงว่าต้องการระงับหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อผูกมัดทางกฎหมายและผลกระทบของข้อผูกมัดนั้นต่อรัฐที่สงวน ข้อสงวนจำต้องรวมไว้ในขณะที่ลงนามหรือให้สัตยาบันด้วย ภาคีไม่สามารถเพิ่มข้อสงวนได้หลังเข้าร่วมสนธิสัญญาแล้ว
 
เดิมกฎหมายระหว่างประกาศไม่ยอมรับข้อสงวนสนธิสัญญา โดยจะปฏิเสธข้อสงวนจนกว่าภาคีทั้งหมดแห่งสนธิสัญญาจะยอมรับข้อสงวนอย่างเดียวกัน อย่างไรก็ดี เพื่อกระตุ้นให้มีรัฐเข้าร่วมสนธิสัญญาให้มากที่สุด จึงเกิดกฎที่ผ่อนปรนมากขึ้นต่อข้อสงวนมากขึ้น ขณะที่แม้บางสนธิสัญญายังห้ามข้อสงวนใด ๆ อย่างชัดเจน แต่ปัจจุบัน สนธิสัญญาโดยทั่วไปจะอนุญาตให้ถึงขอบเขตที่ไม่ขัดกับเป้าหมายแลัวัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญา
 
== อ้างอิง ==
146,412

การแก้ไข