ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนธิสัญญา"

เพิ่มขึ้น 2,061 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
(โรบอต: เก็บกวาด)
 
สนธิสัญญาพหุภาคีทำระหว่างหลายประเทศ<ref name="nicholson135"/> ความตกลงดังกล่าวก่อตั้งสิทธิและข้อผูกมัดระหว่างแต่ละภาคีและภาคีอื่นทุกภาคี
 
== การตั้งเงื่อนไขและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสนธิสัญญา ==
 
=== ข้อสงวน ===
ข้อสงวนเป็นคำร้องขัดที่สำคัญของการยอมรับสนธิสัญญาของรัฐ ข้อสงวนเป็นข้อความฝ่ายเดียวใจความเพื่อตัดหรือแก้ไขข้อผูกมัดทางกฎหมายและผลกระทบของข้อผูกมัดนั้นต่อรัฐที่สงวน ข้อสงวนจำต้องรวมไว้ในขณะที่ลงนามหรือให้สัตยาบันด้วย ภาคีไม่สามารถเพิ่มข้อสงวนได้หลังเข้าร่วมสนธิสัญญาแล้ว
 
เดิมกฎหมายระหว่างประกาศไม่ยอมรับข้อสงวนสนธิสัญญา โดยจะปฏิเสธข้อสงวนจนกว่าภาคีทั้งหมดแห่งสนธิสัญญาจะยอมรับข้อสงวนเดียวกัน อย่างไรก็ดี เพื่อกระตุ้นให้มีรัฐเข้าร่วมสนธิสัญญาให้มากที่สุด จึงเกิดกฎที่ผ่อนปรนมากขึ้นต่อข้อสงวน ขณะที่บางสนธิสัญญายังห้ามข้อสงวนใด ๆ อย่างชัดเจน แต่ปัจจุบัน สนธิสัญญาโดยทั่วไปจะอนุญาตให้ถึงขอบเขตที่ไม่ขัดกับเป้าหมายแลัวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญา
 
== อ้างอิง ==