ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนธิสัญญา"

เพิ่มขึ้น 1,788 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''สนธิสัญญา''' ({{lang-en|Treaty}}, {{lang-fr|Traité}}) เป็นข้อตกลงเฉพาะหน้าภายใต้[[กฎหมายระหว่างประเทศ]]ซึ่งเข้าทำสัญญาโดยตัวแสดงในกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ [[รัฐเอกราช]]และ[[องค์การระหว่างประเทศ]] สนธิสัญญาอาจรู้จักกันในชื่อ '''ความตกลง พิธีสาร กติกา อนุสัญญา''' เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะเรียกอย่างไร รูปแบบความตกลงทั้งหมดเหล่านี้ถือว่าเป็นสนธิสัญญาเท่าเทียมกันและมีหลักเกณฑ์เดียวกันภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{ความหมายอื่น|เกี่ยวกับ= |สำหรับ= |ดูที่=ข้อตกลงระหว่างประเทศ (แก้ความกำกวม) |เปลี่ยนทาง=}}
'''สนธิสัญญา''' ({{lang-en|Treaty}}, {{lang-fr|Traité}}) เป็นข้อตกลงเฉพาะหน้าภายใต้[[กฎหมายระหว่างประเทศ]]ซึ่งเข้าทำสัญญาโดยตัวแสดงในกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ [[รัฐเอกราช]]และ[[องค์การระหว่างประเทศ]] สนธิสัญญาอาจรู้จักกันในชื่อ '''ความตกลง พิธีสาร กติกา อนุสัญญา''' เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะเรียกอย่างไร รูปแบบความตกลงทั้งหมดเหล่านี้ถือว่าเป็นสนธิสัญญาเท่าเทียมกันและมีหลักเกณฑ์เดียวกันภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
 
สนธิสัญญาสามารถเปรียบได้หลวม ๆ กับ[[สัญญา (นิติศาสตร์)|สัญญา]] ทั้งสองต่างเป็นวิธีการที่ภาคีที่สมัครใจยอมรับพันธกรณีต่อกัน และภาคีซึ่งไม่สามารถยึดพันธกรณีสามารถรับผิดได้ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
 
== สนธิสัญญาทวิภาคีและพหุภาคี ==
== ดูเพิ่ม ==
สนธิสัญญาทวิภาคีทำระหว่างสองรัฐ<ref name="nicholson135">Nicolson, Harold. (1934). ''Diplomacy,'' p. 135.</ref>หรือองค์การ อย่างไรก็ดี เป็นไปได้ว่าสนธิสัญญาทวิภาคีอาจมีภาคีมากกว่าสอง ตัวอย่างเช่น พิจารณาสนธิสัญญาทวิภาคีระหว่าง[[สวิตเซอร์แลนด์]]กับ[[สหภาพยุโรป]]หลังการปฏิเสธความตกลงพื้นที่เศรษฐกิจยุโรปของสวิสเซอร์แลนด์ สนธิสัญญาแต่ละฉบับมีภาคีสิบเจ็ดประเทศ แต่สนธิสัญญาเหล่านี้ก็ยังเป็นสนธิสัญญาทวิภาคี มิใช่พหุภาคี ภาคีถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม สวิตเซอร์แลนด์ ("ฝ่ายหนึ่ง") กับสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิก ("อีกฝ่ายหนึ่ง") สนธิสัญญาก่อตั้งสิทธิและข้อผูกมัดระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกอย่างหลากหลาย ซึ่งมิได้สถาปนาสิทธิและข้อผูกมัดใด ๆ ระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิก
* [[ข้อตกลงระหว่างประเทศ (แก้ความกำกวม)|ประเภทของข้อตกลงระหว่างประเทศ]]
 
* [[สัญญา (นิติศาสตร์)|สัญญา]]
สนธิสัญญาพหุภาคีทำระหว่างหลายประเทศ<ref name="nicholson135"/> ความตกลงดังกล่าวก่อตั้งสิทธิและข้อผูกมัดระหว่างแต่ละภาคีและภาคีอื่นทุกภาคี
 
== อ้างอิง ==
{{ต้องการรายการอ้างอิง}}
 
{{ข้อตกลงระหว่างประเทศ}}